کارگاه و فعالیتهای آموزشی

 

کارگاه مصدومیت کودک کارگاه مصدومیت 2

برگزاری کارگاه مصدومیت کودک ( مسمومیت ، سوختگی و حوادث ) در مرکز بهداشت شهرستان جوانرود

 

کارگاه دور روزه مصدومیت کودک شامل مسمومیت سوختگی و حوادث با حضور پزشکان ، ماماها و پرسنل بهداشت خانواده روزهای نهم و دهم بهمن ماه 89 در سالن مرکز آموزش بهورزی برگزار گردید . در این کارگاه که برای آشنایی هر چه بیشتر پرسنل واحد بهداشت خانواده و مامایی با موارد تهدید کننده سلامت کودکان و نحوه درمان و طبقه بندی حوادث ، سوختگیها و مسمومیت ها در کودکان برگزار گردید  مطالب و عناوین مختلف آموزشی توسط مدرسین و ارائه دهندگان بررسی و بحث شد . در ابتدای کارگاه دکتر طاهر حسینی سرپرست مرکز بهداشت ضمن بیان اهمیت کارگاه به ارائه آمارهای جهانی و کشوری و مقایسه آن با امار شهرستان پرداخت سپس آقای دکتر محمدطاهر یزدانی کلیاتی در خصوص انواع مصدومیت های کودکان را ارائه نمود و بعد از ایشان بوکلت چارتها و کتابهای آموزشی توسط شرکت کنندگان مرور شد . در ادامه آقای دکتر ضیا ءالدین خالدی متخصص کودکان و ریاست بیمارستان جوانرود نحوه برخورد با کودک حادثه دیده و انواع مسمومیت های کودکان را بررسی نمود . در این کارگاه همچنین سرکار خانم آینه پور کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان جوانرود توضیحاتی را در خصوص مطالب آموزشی و کاربردی بوکلت چارت برای شرکت کنندگان ارائه نمود و انتظارات مرکز بهداشت از پرسنل مختلف سطوح میانی را تبیین نمودند .

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت زنان در محیط کار

در 28 مهرماه  سال 89 کارگاه آموزشی برای جمعی از زنان شاغل در مشاغل خصوصی و کارگاه های کوچک تحت پوشش واحد بهداشت حرفه ای برگزار گردید . در این کارگاه آموزشی که با همکاری واحد بهداشت حرفه ای و بهداشت خانواده وآموزش سلامت ستاد مرکز بهداشت جوانرود برگزار گردید شرکت کنندگان با انواع عوامل زیان آور و  تهدید کننده‌ی سلامت در محیط کار آشنا شدند . در این کارگاه مطالب آموزشی توسط خانم فروزان مرادی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای و خانم غزال جمشیدی کارشناس مسئول آموزش سلامت برای شاغلین در محیط کار خصوصی ارائه گردید و بصورت عملی و مشارکت وکارگروهی نیز شرکت کنندگان انواع حالتهای نشستن و ایستادن صحیح حین انجام کار  را تمرین کردند .

برگزاری کارگاه نظام پایش و ارزشیابی در مرکز بهداشت شهرستان جوانرود

روز یکشنبه 10 مرداد ماه کارگاه پایش و ارزشیابی در نظام سلامت توسط مسئول تیم  کارشناسی ستاد آقای مهندس محی الدین  امینی با همکاری واحد آموزش سلامت برگزار گردید .شرکت کنندگان در این کارگاه کارشناسان و کاردانهای رده های مختلف ستادی و مراکز بهداشتی تابعه بودند . و در این کارگاه مفاهیم و اصطلاحات نظام پایش و ارزشیابی و انواع روشهای پایش و ارزشیابی و همچنین نحوه صحیح و متحد الشکل گزارش نویسی در نظام سلامت  توسط مهندس امینی بررسی و ارائه شد و همزمان  شرکت کنندگان با اجرای کار گروهی،  این مفاهیم را بصورت عملی در تمرینهای داده شده بکار گرفتند   .

برگزاری کارگاه بهداشت حرفه ای و عوامل زیان آور محیطی  و معاینات شغلی در جوانرود

بنا به گزارش روابط عمومی و به گفته سرکار خانم فروزان مرادی کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای این شهرستان در تیرماه امسال کارگاه بهداشت حرفه ای و عوامل زیان اور محیطی برای پرسنل واحد بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط و مسئولین مراکز و پزشکان برگزار گردید . در این کارگاه خانم فروزان مرادی مطالبی در خصوص انواع عوامل زیان آور را ارائه نمودو و سپس موضوع معاینات شغلی را برای پزشکان و کارشناسان بهداشتی توضیح و ارائه نمودند . در پایان کارگاه آقای دکتر طاهر حسینی ضمن جمع بندی مطالب کارگاه بر لزوم حساسیت پزشکان در خصوص معاینات شغلی و همچنین دقت کارشناسان و کاردانهای بهداشت حرفه ای بر روند پایش و مطابقت استانداردهای موجود در کارگاه های سطح شهرستان با استانداردهای بهداشت حرفه ای مطالب ارائه شده را مثبت و مفید ارزیابی نمودند .

برگزاری کارگاه 2 روز بیماریهای غیر واگیر  در دیماه 89 :

 در روزهای 12 و 13 دیماه کارگاه بیماریهای غیرواگیر دیایت و هیپوتیروئیدی توسط واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت برای بهورزان و جمعی از پرسنل واحدهای بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت برگزار گردید . در این کارگاه ارائه دهندگان مطالب به ترتیب زیر به ارائه مطالب آموزشی پرداختند : در ابتدا آقای مهندس امینی مسئول تیم کارشناسی ستاد گزارشی از آمار رو به ازدیاد بیماری دیابت وهزینه های سنگین این بیماری و همچنین عوارض بعدی آن در ایران و جهان پرداخت و لزوم آگاهی دقیق از علایم و نشانه های این بیماری را خاطر نشان کرد . سپس آقای عبدالهی کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها مطلب هیپو تیروئیدی را برای شرکت کنندگان در کارگاه ارائه نمود . در روز دوم کارگاه هم آقای ویسی مسئول واحد دیابت بیمارستان بصورت کامل علایم ، نشانه ها و نحوه درمان دیابت و مراقبتهای لازم در صورت ابتلا به این بیماری را برای حاضرین عنوان کرد . 

برگزاری کارگاه نیاز سنجی آموزشی

کارگاه یک روزه نیاز سنجی آموزش سلامت  با حضور کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان جوانرود و همچنین کارشناس مسئولین آموزش سلامت شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای روانسر و ثلاث باباجانی در دو نوبت صبح وعصر و از ساعت 9 صبح تا 16 عصر برگزار گردید . در این کارگاه مطالب علمی به شرح زیر توسط کارشناسان آموزش سلامت مرکز بهداشت استان ارائه گردید .

  1- اصول و تعاریف نیاز سنجی آموزشی (ارائه دهنده : خانم گراوندی )

2- تعیین اولویت ها و مشکل اولویت دار ( خانم شابادی )

3- انجام کار گروهی و ارائه آن توسط گروه های شرکت کنننده

4-تحلیل موقعیت و تعریف مخاطب ( خانم شابادی )

5 - تعیین نیاز و برنامه ریزی آموزشی ( خانم گراوندی )

6- انجام کار گروهی دوم و ارائه آن توسط نماینده گروه ها .