ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

ا

 

 دکتر روناک احمدی

(بوردتخصص قلب عروق مرکزشهیدرجائی دانشگاه ایران)

                                      متولد:  1363

                        فارغ التحصیل دوران پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سابقه کاری:

1_

2_

3_

4_

                                                

 

روسای پیشین 

در ابتدای شروع به کار بیمارستان در سال 1380  و بمدت یکسال آقای دکتر مرتضی کریمی (پزشک عمومی ) ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود را برعهده داشتند . در سال 1382 تا سال 1387 سرکار خانم دکتر فریبا ویسی ( متخصص اطفال ) ریاست این بیمارستان را برعهده داشتند که در طول تصدی ایشان  بیمارستان جوانرود روند رو به رشدی داشت . از مهرماه 87 تا مهرماه 89 نیز آقای دکتر منصور خزاعی ( متخصص پاتولوژی) عهده دار ریاست بیمارستان بودند که در زمان ایشان نیز روند رو به رشد بیمارستان تداوم یافت و در مهرماه سال 89  آقای دکتر ضیاءالدین خالدی ( تخصص اطفال ) به ریاست بیمارستان جوانرود انتخاب شدند .