برای کودک شما:    شیر مادر بهترین وسالم ترین غذا است ،به راحتی شیر خشک را جایگزین آن نکنید.
 
 

 

برنامه های هفته تغذیه با شیر مادر سال90

در هفته تغذیه با شیر مادر (16-10 مرداد ) واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت با همکاری روابط عمومی - اموزش سلامت و سایر واحدهای ذیربط یک مجموعه برنامه مختلف برای ترویج تغذیه با شیر مادر را اجرا نمود که شرح و گزارش ایین های برگزار شده این شهرستان بشرح زیر می باشد .

1- برگزاری سمینار محلی در کلیه مراکز شهری و روستایی

هفته شیر مادر سالجاری 4
 هفته شیر مادر سالجاری 5

 

2- تشویق مادران نمونه در امر تغذیه با شیر مادر و اهدای هدایایی به مادران شیرده نمونه مراکز

 هفته شیر مادر سالجاری
هفته شیر مادر سالجاری 9

 

3- برگزاری سمینار  آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر با حضور نمایندگان ادارات و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی . 

سمینار شیر مادر
سمینار شیر مادر 4
سمینار شیر مادر 2

 

 

4- تهیه و توزیع تراکت و پمفلت با موضوع تغذیه با شیر مادر . 

 هفته شیر مادر سالجاری 7
 هفته شیر مادر سالجاری 8

 

5- تهیه و توزیع CD آموزشی - تصویری با موضوع تغذیه با شیر مادر به تعداد 200 عدد 

6- توزیع تراکت و پمفلت در بین تاکسی های سطح شهر . 

7- تهیه 6 عدد پلاکارد و نصب در سطح شهر . 

هفته شیر مادر5
هفته شیر مادر6

 

8- توزیع تراکت و پمفلت در بین رابطین ادارات . 

9- درج شعار بهداشتی در سر برگ قبوض آب و برق و نامه های اداری در طول هفته . 

10 - ارسال نامه به ائمه جمعه و جماعات مساجد در خصوص بیان فواید تغذیه با شیر مادر در بین خطبه ها و سخنرانیهای ماه مبارک رمضان . 

11- برپایی چادر در اماکن پرجمعیت و پر تردد شهر و انجام مشاوره شیر دهی .  و توزیع CD و پمقلت در بین مراجعین .

هفته شیر مادر
هفته شیر مادر سالجاری 3
هفته شیر مادر3

 

12- تشکیل جلسه برون بخشی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر آیین های هفته تغذیه با شیر مادر .

13 -پخش و توزیع CD آموزشی تغذیه با شیر مادر در درمانگاه های شهری جهت مراجعه کنندگان در طول هفته و نمایش فیلم ها و تیزرهای مختلف CD در سالن مرکز بهداشتی درمانی شماره یک جوانرود .

هفته شیر مادر4
هفته شیر مادر سالجاری 10