معاونت بهداشتی ( رئیس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود ) 
عبداله
عبدالله حسینی
           

نام ونام خانوادگی:   عبدالله حسینی   متولد :    1354

تحصیلات:کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق شغلی :

کارشناس نظارت براموردرمان شهرستان گیلانغرب

سرپرست فوریتهای پزشکی شهرستان گیلانغرب

مدیریت داخلی بیمارستان الزهراء(س)شهرستان گیلانغرب

کارشناس نظارت براموردرمان جوانرود

کارشناس اموردارویی جوانرود

بازرس شهری ومبارزه بارشوه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رابط کارگروه مبارزه باقاچاق کالاهای سلامت محور

عضومجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه