ریاست شبکه بهداشت و درمان جوانرود

  
                                                 
دکتر
                 
دکترحسین محمدی

                                    سوابق                                                       

1-دوسال بعنوان پزشک اورژانس بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود                

2-ازسال1384لغایت سال 1387بعنوان سرپرست مرکزبهداشت شهرستان جوانرود       

3-ازسال1387لغایت سال1389بعنوان سرپرست شبکه بهداشت ودرمان جوانرود          

4-ازسال1383تاکنون بعنوان رئیس انجمن بیماران کلیوی شهرستان جوانرود                

5-عضوشورای مردمی مبارزه باموادمخدر                                                       

6-پنج سال بعنوان پزشک معتمدشهرستان جوانرود                                               

7-ازسال1393تاکنون بعنوان متخصص گوش وحلق وبینی                                        

معاونت بهداشتی ( رئیس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود )

عبداله
عبدالله حسینی

نام ونام خانوادگی:   عبدالله حسینی   متولد :    1354

تحصیلات:کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق شغلی :

کارشناس نظارت براموردرمان شهرستان گیلانغرب

سرپرست فوریتهای پزشکی شهرستان گیلانغرب

مدیریت داخلی بیمارستان الزهراء(س)شهرستان گیلانغرب

کارشناس نظارت براموردرمان جوانرود

کارشناس اموردارویی جوانرود

بازرس شهری ومبارزه بارشوه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رابط کارگروه مبارزه باقاچاق کالاهای سلامت محور

عضومجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه