فوریتهای پزشکی

 

فوریتهای پزشکی جوانرود 2

مرکز فوریتهای پزشکی 115 جوانرودتاتاریخ97/8/24 با 24 نفر پرسنل تکنسین فوریتهای پزشکی رسمی، پیمانی ، قراردادی وطرحی مشغول ارائه خدمات پیش بیماستانی ودارای 2پایگاه بین جاده ای می باشد.

  عمده فعالیتهای فوریتهای پزشکی شامل  :

-حضور و اقدامات اولیه در سوانح و حوادث جاده ای گزارش شده ،

-انتقال بیماران و مصدومین  به بیمارستان

- حضور در اکثر مانورهای انجام شده سطح شهرستان

- حضور در میادین ورزشی در اجرای مسابقات برای کاهش خطرات احتمالی

- اعزام نیرو همراه با تجهیزات و آمبولانس با هماهنگی ریاست شبکه بهداشت و درمان به مناطق تحت پوشش شهرستان

و ....

لیست و اعضای گروه 

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

رشته تحصیلی

ملاحظات

فاتح احمدنژاد

مسئول فوریتهای پزشکی

کارشناس پرستاری

یحیی رستمی

تکنسین  فوریتهای پزشکی

کارشناس فوریتها 

علیرضا گوهری

تکنسین  فوریتهای پزشکی

کارشناس پرستاری

 محمدصدیق سلیمی تکنسین فوریتهای پزشکی  کارشناس فوریتها  
 علی رمضانی تکنسین فوریتهای پزشکی   کارشناس فوریتها  
 عبدالله حسین زاده تکنسین فوریتهای پزشکی  کارشناس پرستاری  
 آرمان احمدی تکنسین فوریتهای پزشکی  کارشناس فوریتها   
 فاروق علیخانی تکنسین فوریتهای پزشکی   کارشناس پرستاری  
 عرفان محمودی تکنسین فوریتهای پزشکی  کارشناس اتاق عمل  
سالاربرزگر  تکنسین فوریتهای پزشکی   کارشناس اتاق عمل  

 عرفان نوری

تکنسین  فوریتهای پزشکی

کارشناس پرستاری

 محسن کریمی

تکنسین  فوریتهای پزشکی

کارشناس پرستاری

یحیی خسروی

تکنسین  فوریتهای پزشکی

کارشناس پرستاری

 زاهدمنوچهری  تکنسین فوریتهای پزشکی  کارشناس فوریتها  

 زانا یوسفی

تکنسین  فوریتهای پزشکی

کارشناس پرستاری

عرفان ویسی

تکنسین  فوریتهای پزشکی

کاردان هوشبری

 آرام یوسفی  تکنسین فوریتهای پزشکی کارشناس پرستاری   

اسعد برزگر

تکنسین  فوریتهای پزشکی

کارشناس پرستاری

 

تصاویری از فوریتهای پزشکی