اخبار

جلسه آموزشی جهت متصدیان صنف خبازی

جلسه آموزشی جهت متصدیان صنف خبازی

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرودپیروبند11صورتجلسه ششمین کارگروه سلامت وامنیت غذایی مورخه95/10/6 شهرستان جوانرودجلسه ای آموزشی-توجیهی به منظورارتقاءآگاهی متصدیان خبازیهای شهرستان جوانروددرخصوص ممنوعیت استفاده ازافزودنیهای غیرمجاز(جوش شیرین،جوهرقندیابلانکیت و...) توسط مرکزبهداشت جوانرودوباهمکاری ادارات صنعت معدن وتجارت،مجمع امورصنفی،اماکن نیروی انتظامی واداره غله شهرستان جوانرود درمورخه95/10/9برگزارگردیددراین جلسه توسط آقای سهامی کارشناس مسؤل سلامت محیط وسرکارخانم حسینی کارشناس مسؤل تغذیهمطالبی درخصوص خطراتی که این افزودنیهابرسلامت جامعه تأثیرمیگذاردارائه گردید


جلسه
جلسه
جلسه
جلسه
جلسه
جلسه
جلسه

۱۱ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید