اخبار

کمیتە بیماریهای مشترک انسان و دام ، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و بیماریهای منتقلە از آب و غذا

کمیتە بیماریهای مشترک انسان و دام ، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و بیماریهای منتقلە از آب و غذا
کمیتە بیماریهای مشترک انسان و دام ، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و بیماریهای منتقلە از آب و غذا با حضورسرپرست مرکز بهداشت کارشناس مسئول بیماریها و کارشناسان بیماریها ی مسئول برنامه های مذکور ، مسئولین آزمایشگاههای بیمارستان و مرکز بهداشت کارشناس مسئول بهداشت محیط وکارشناس کنترل عفونت بیما رستان برگزار گردید و راهکارهایی در جهت پیشگیری و پیگیری موارد مشکوک و قطعی در قالب مصوبات ارائه گردید.


جلسهجلسهجلسهجلسهجلسه

۲۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۵۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید