بسمه تعالی

 

صورتجلسه کارگروه سلامت شهرستان جوانرود :

     درروزچهارشنبه مورخ 2/5/92 راس ساعت 30/9 صبح جلسه کارگروه سلامت شهرستان درمحل سالن جلسات فرمانداری با تلاوت آیاتی چند از کلام ا000 مجید وبا ریاست جناب آقای نازپرورده بخشدارمحترم بخش مرکزی شهرستان برگزارگردید0

دراین جلسه  ابتدا جناب آقای دکترلطفی ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء کارگروه وآرزوی قبولی طاعات وعبادات آنها ، گزارشی درخصوص بیماری تب کریمه کنگو ارائه نمودند و سپس مصوبات جلسه قبل جهت توضیح توسط ادارات مرتبط قرائت گردید وموضوعات جدیدکارگروه به بحث وتبادل نظراعضاء گذاشته شد ودرپایان با جمع بندی مطالب توسط جناب آقای نازپرورده ، مواردذیل به تصویب حاضرین رسید0

 

مصوبات جلسه :

1ـ ضمن تشکرازاقدامات راهنمایی ورانندگی ، مقررگردید همچنان ازتردد تراکتورهای حمل کننده نخاله درسطح شهرممانعت بعمل آید0

 مقررگردید توسط شهرداری نسبت به پاکسازی حریم جاده درحاشیه شهرمخصوصاٌ منطقه هلانیه اقدام شود0

3ـ مقررگردید توسط شهرداری ازکامیون دارانی که نسبت به حمل نخاله اقدام می نمایند دعوت بعمل آورد ودرخصوص تخلیه نخاله درنقاط تعیین شده توجیه شوند0

4ـ مقررگردید توسط شهرداری مشخصات تراکتورهایی که اقدام به تخلیه نخاله می نمایند به جهادکشاورزی ارسال شود تا نسبت به قطع سهمیه گازوئیل آنها اقدام شود0

5 ـ ضمن تشکر ازفعالیت شبکه دامپزشکی درخصوص ممانعت ازکشتارغیرمجاز، مقررگردید گزارش اکیپ درجلسات کارگروه ارائه شود0

6 ـ مقررگردید توسط اداره آبفاردرخصوص کلرزنی آب تمامی روستاهای شهرستان چاره اندیشی شود وازاصطلاح تحت پوشش وغیرتحت پوشش استفاده نشود0 

7 ـ مقررگردید توسط اداره آبفادرخصوص فاضلاب انتهای خیابان ابن سینا وخیابان کشاورزبررسی لازم بعمل آید وضمن رفع مشکل گزارش آن کتباٌ به فرمانداری ارسال شود0

8 ـ مقررگردید توسط شهرداری درزمینه جمع آوری زباله درمحله های حاشیه ای شهربخصوص انتهای خیابان شافعی وجنب مدرسه تزکیه ورضوان برنامه ریزی لازم بعمل آید تا ازپراکنده شدن زباله دراطراف شهرممانعت شود0

9 ـ  بمنظوررفع مشکل فاضلاب درمجاورت مدرسه تزکیه ورضوان ، مقررگردید توسط اداره آموزش وپرورش به همراه نماینده اداره آبفاازمحله مذکوربازدید بعمل آید تا اداره آبفا نسبت به رفع مشکل فاضلاب اقدام لازم را بعمل آورد0

10ـ مقررگردید توسط شهرداری بصورت متناوب ودرزمان مناسب با تعویض سطلهای زباله نسبت به شستشوی آنها در محلی مناسب اقدام شود تاضمن نظافت سطلها ازجاری شدن شیرابه درسطح شهرجلوگیری شود0

11ـ مقررگردید بخشداری محترم بخش کلاشی هماهنگی لازم را با ادارات مرتبط (محیط زیست ، آبفارو000 ) جهت بررسی مشکلات موجود درروستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مزران بعمل آورد تاضمن بازدید ازمنطقه نسبت به مرتفع نمودن مشکلات چاره اندیشی شود0

12ـ مقررگردید اداره محترم بنیادمسکن بمنظوراحداث توالت بهداشتی قسط آخروام نوسازی درمناطق روستایی را منوط یه احداث توالت بهداشتی قراردهند0

13ـ مقررگردید جهت احداث توالت بهداشتی درمناطق روستایی با درنظرگرفتن 30% سهم دولت و70% سهم مردم بمنظوراختصاص اعتبار، موضوع توسط سرپرست  شبکه بهداشت ودرمان درکمیته برنامه ریزی شهرستان مطرح گردد0

14ـ مقررگردید جلسه ای جهت رفع مشکل اصطبل داران پایین ترازپارک هلانیه که برروی قنات هلانیه نیرمیباشد با محوریت اداره آبفا وعضویت ادارات محیط زیست ، شهرداری ، شبکه بهداشت و000 )برگزارشود0 

درپایان جلسه راس ساعت 11 صبح با صلوات برمحمد(ص) وآل محمد(ص) پایان یافت%م  

 

 
 کارگروه بهداشت
 کارگروه بهداشت
 کارگروه بهداشت
کارگروه بهداشت  
کارگروه بهداشت