جلسه هم اندیشی و همفکری جهت حل مشکلات دارویی شهرستان جوانرود با حضور مدیریت شبکه بهداشت و کلیه داروسازان شهرستان و واحد نظارت بردرمان جوانرود درمحل دفتر مدیر شبکه در تاریخ 93/10/4 برگزار گردید.
 
دارو
دارو
دارو
دارو