در بازدید مشترک دکتر کریم ریاست محترم دانشگاه و هیات ریئسه،دکتر منوچهری نماینده اورامانات و  نمایندگان کرمانشاه و کنگاور درمجلس شورای اسلامی از شهرستان های روانسر و پاوه مبلغ 400 میلیون تومان جهت تجهیزوارتقای سیستم های بهداشتی درمانی شهرستان جوانرود اختصاص یافت.

دکتر ژیلا منوچهری مدیر شبکه بهداشت و درمان جوانرود با اعلام این خبر از تلاشهای جناب آقای دکترنعمت الله منوچهری نماینده محترم مردم جوانرود و روانسر وپاوه درمجلس شورای و  موافقت دکتر کریم تقدیر و تشکر بعمل آورد.

ع