دیدار فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج  شهرستان و هیئت همراه با  دکتر

فریبرز لطفی ریاست شبکه بهداشت و درمان به مناسبت روز پزشک


روز پزشک