روز چهارشنبه 4/12/89  دومین روز از هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه سالم

توزیع میان وعده غذایی سالم بین دانش آموزان مدرسه راهنمایی مرزی مزران

روز چهارشنبه سرپرست شبکه بهداشت و درمان و سرپرست مرکز بهداشت و تیم کارشناسی ستاد مرکز بهداشت شهرستان جوانرود در مدارس منطقه مرزی مزران (با فاصله 2 ساعت از مرکز شهرستان) حضور یافتند و ضمن آموزش تغذیه سالم توسط کارشناسان مربوطه و توزیع میان وعده غذایی سالم ، سیب و شیر با اجرای مسابقه ورزشی طناب کشی بین دانش آموزان پسر و آزمون کتبی مسابقه آگاهیهای تغذیه ای را بین دانش آموزان دختر برگزار نمودند در این مراشم به ده نفر از برترین های مدرسه راهنمایی پسران و دختران از سوی شبکه بهداشت و درمان جوایزی اهدا شد . 

 مسابقه طناب کشی
اجرای مسابقه طناب کشی بین دانش آموزان با حضور دکتر منصور خراعی و دکتر طاهر حسینی رؤسای شبکه و مرکز بهداشت شهرستان جوانرود
 اهدای جوایز
اهدای جوایز به دانش آموزان مدرسه راهنمایی مرزی و محروم مزران توسط رئیس شبکه
 مسابقه تغذیه سالم
برگزاری آزمون آگاهی دانش آموزان در خصوص تغذیه مدرسه راهنمایی دختران مزران 
 آموزش مدارس مزران
آموزش تغذیه سالم و راهنماییهای لازم درخصوص میان وعده ها توسط کارشناس مرکز بهداشت
 توزیع سیب
توزیع سیب وشیر بعنوان میان وعده سالم بین دانش آموزان توسط کارشناسان مرکز بهداشت