مناسبتهای بهداشتی شبکه جوانرود

در روز شنبه 7/12/89 و مصادف با چهارمین روز از هفته بسیج اطلاع رسانی تغذیه سالم  سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان ستادی براساس برنامه زمانبندی شده این هفته در مدرسه استثنایی وحدت شهر جوانرود حضور یافتند در این دیدار ابتدا دکتر طاهر حسینی سرپرست مرکز بهداشت ضمن اعلام آمادگی مرکز بهداشت برای هر گونه حمایت از کودکان استثنایی در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی با مدیر مدرسه آقای سعداله رستمی به بررسی مشکلات این آموزشگاه پرداخت و ضمن اعلام هدف از حضور در این مدرسه توضحیاتی در خصوص نحوه توزیع میان وعده و شیر در بین دانش آموزان برای معلیمن ارائه نمود و سپس با حضور دانش آموزان در سالن این مدرسه کارشناس روابط عمومی شبکه بهداشت آقای مهندس امینی هم توصیه هایی در خصوص عدم خرید میان وعده از مراکز و دستفروشان را برای دانش آموزان عنوان کرد و میان وعده های غذایی سالم رابرایشان توضیح داد . سپس کارشناسان مرکز بهداشت به  توزیع لقمه غذایی سالم بین دانش آموزان پرداختند . 

لقمه سالم غذایی 2
آموزش تغذیع سالم در مدارس
آموزش میان وعده سالم وتوصیه های تغذیه ای به دانش آموزان توسط کارشناس روابط عمومی شبکه بهداشت
لقمه سالم غذایی 6
توزیع میان وعده سالم بین دانش آموزان مدرسه استثنایی وحدت توسط سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان ستادی
لقمه سالم مدرسه وحدت 2