روز یک شنبه 8/12/ 89

روز یک شنبه 8/12 /89 نیز مطابق روزهای قبل و طبق برنامه پیش بینی شده برای دو گروه مختلف آموزشیاران نهضت سواد اموزی و جمعیت جوان هلال احمر شهرستان جوانرود دو کلاس آموزشی مختلف با عناوین : تغذیه و رژیم غذایی مناسب  و تغذیه در شرایط بحران برگزار گردید . در این کلاسهای آموزشی که اولی در سالن اجتماعات مرکز آموزش بهورزی و کلاس جمعیت جوان هلال احمر در سالن کلاسهای آموزشی هلال احمر شهرستان جوانرود برگزار گردید روسای شبکه بهداشت و مرکز بهداشت جوانرود و هلال احمر نیز حضور داشتند همچنین ارائه مطالب توسط کارشناسان تغذیه بیمارستان آقای شهرام عزیزی و کارشناس تغذیه مرکز بهداشت آقای اسعد اعظمی اجرا شد . در این کلاسها حدود 80 نفر حضور داشتند و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت نیز بر روند اجرای مطالب آموزشی نظارت داشتند . و در کلاس حاضر شدند .

تغذیه در شرایط بحران
غذیه در شرایط بحران 2
تغذیه در شرایط بحران 4
کلاس آموزش تغذیه در شرایط بحران برای جمعیت هلال احمر توسط کارشناس تغذیه بیمارستان جوانرود و با حضور رؤسای شبکه ، مرکز بهداشت و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت در محل هلال احمر جوانرود
کلاس آموزشیاران نهضت - تغذیه
کلاس آموزشیاران نهضت - تغذیه  1
کلاس آموزشیاران نهضت - تغذیه  2
کلاس آموزش تغذیه و رژیم غذایی مناسب برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان جوانرود