برنامه های روز دوشنبه 9/12/ 89

بر اساس برنامه قبلی روز دوشنبه برنامه آموزش پخت صحیح و سالم ماهی برای جمعی از زنان در محل مرکز اموزش جهاد کشاورزی با همکاری کارشناسان جهاد استان و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستان جوانرود تشکیل شد و در این کلاس خانم های شرکت کننده ضمن مشارکت در پخت ماهی با نحوه صحیح پخت ماهی به دو روش مختلف آشنا شدند و عملا در این کارگروهی شرکت و به پخت و پز ماهی پرداختند در پایان شفره مشترک صرف غذا برای نهار برگزار و شرکت کنندگان در کلاس دست پخت خود را میل نمودند .

برنامه دوم برگزاری کلاس های آموزشی در دو مدرسه سطح شهر توسط کارشناس تغذیه مرکز بهداشت استان آقای اعظمی بود که در این جلسات آموزشی رژیم غذایی مناسب و تغذیه سالم برای جوانان در حال رشد و لزوم بکارگیری و جدی گرفتن توصیه های غذایی برای شرکت کنندگان توضیح و تبیین گردید .

پخت صحیح ماهی 1
پخت صحیح ماهی 2
پخت صحیح ماهی 3
پخت صحیح ماهی 4
 پخت صحیح ماهی 5