تشکیل جلسه برگزاری روزجهانی ایدز درشبکه بهداشت جوانرود (درآستانه روزجهانی ایدز)

درجلسه ای باحضوردکترطاهرحسینی رئیس مرکزبهداشت شهرستان جوانرودوکارشناسان ستادی ومسئولان واحدهای مختلف راهکارهای هرچه باشکوهتربرگزارکردن روزجهانی ایدز با محوریت آموزش درجهت پیشگیری ازاین بیماری ارائه وحاضرین با ارائه مطالب وپیشنهادات آمادگی خودرا دراین راستا اعلام داشتند0

 عیادت ریاست شبکه جوانرودازبیماران دیالیزی بستری دربخش دیالیزبیمارستان حضرت رسول (ص)

دراین دیدارصمیمانه آقای دکترخزاعی باتشکراززحمات پرسنل شاغل دربخش دیالیزازنزدیک بابیماران دیداروخواستاررفع مشکلات درخدمات دهی به این بیماران شدند0

 کوهپیمایی ریاست وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان جوانرود بمناسبت روزجهانی ایدز

دراین کوه پیمایی که درارتفاعات شبانکاره برگزارشد حاضرین درحرکتی نمادین خواستاربسیج همگانی درمقابله بابیماری خانمانسوزایدز شدند0

     به صدادرآمدن زنگ هشدار به مناسبت روز جهانی ایدز در مدارس جوانرود1390/09/06

همزمان با آغاز روز جهانی ایدز زنگ هشدار ایدز در یکی  از مدارس جوانرود به صدا درآمد .دراین مراسم یکی از کارشناسان واحد بیماریهای شبکه مطالبی در خصوص راههای پیشگیری  از ایدز بیان نمودند.

نشست مشترک رابطین ادارات تحت عنوان کمیته ارائه راهکارهای علمی مبارزه باگسترش ایدز درمرکز بهداشت جوانرود 1390/09/06

دراین نشست دکتر حسینی رئیس مرکز بهداشت جوانرود ضمن خیر مقدم گزارشی از بر نامه های دردست اقدام در خصوص آموزش راه های پیشگیری از ایدز ارائه نمودندسپس کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای شبکه جوانرود برنامه تخصصی درخصوص اموزش راه های پیشگیری ازایدز ارائه وخواستار همکاری ادارات در این خصوص ومبارزه با مواد مخدر و اعتیاد بعنوان یکی ار مهمترین علتهای گسترش ایدزشدند

برگزاری کلاس اموزش پیشگیری از ایدز وراه های گسترش آن در جمع کارکنان آموزش وپرورش جوانرود توسط مرکز بهداشت جوانرود

دراین کلاس آموزشی که در تاریخ 06/09/90برگزار شد عبداللهی کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریهای شبکه جوانرود بابرشمردن راه های انتقال این بیماری ارائه آموزش توسط معلمین ودبیران را خواستار شد.

 کلاس آموزشی جهت رابطین بهداشتی مراکز شهری وآموزشیاران نهضت سواداموزی باموضوع تحرک وآمادگی جسمانی در جوانرود

یک دوره کلاس آموزشی جهت 50نفر از رابطین بهداشتی وآموزشیاران نهضت سواد آموزی توسط مرکز بهداشت جوانرود بر گزار گردید. مسئول آموزش بهداشت شبکه دراین کلاس با اشاره به موضوع کم تحرکی وبیماریهای ناشی از آن تحرک وآمادگی جسمانی را راه مقابله با بسیاری از بیماریها عنوان کرد. خانم حسینی نیز با اشاره به گسترش مواد آرایشی غیر بهداشتی مضرات این مواد رابرشمرد وخواستار عدم استفاده از مواد ارایشئ غیر بهداشتی شد. عبداللهی کارشناس مسئول واحد بیماریهای شبکه جوانرود نیز باارائه مطالبی در مورد ایدز نقش رابطین ومربیان نهضت را درخصوص آموزش راه های پیشگیری ازایدزمهم ارزیابی وخواستار مشارکت آنها دراین خصوص شد

 

کوهپمایی
کوهپمایی
ایدز
ایدز
عیادت 1
عیادت 1
ایدز
ایدز
ایدز3
ایدز3