برگزاری مسابقه فوتسال بین تیم شبکه بهداشت جوانرود وتیم منتخب دانشگاه

دیداری دوستانه بین تیم فوتسال شبکه بهداشت جوانرود وتیم منتخب دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه برگزار گردید.

دراین دیدار که درتاریخ 13/10/90درسالن جمران جوانرود برگزار شد دوتیم به رقابت پرداختند که در پایان تیم دانشگاه  به پیروزی دست یافت.

فوتسال
فوتسال
فوتسال
فوتسال