روز جهانی قلب

درشهرستان جوانرود به مناسبت روز جهانی قلب (7مهرماه) یکسری فعالیتهایی انجام گرفت.خسرو عبدالهی کارشناس مسؤل مبارزه بابیماریهای شهرستان با بیان اینکه شعار امسال تحت عنوان «قلبی سالم،خانه ای سالم،دنیای سالم» بود و اهمیت بیماریهای قلبی عروقی که اولین علت مرگ ومیر در جهان و ایران میباشد اهم فعالیتهای این مرکز را پیرامون روز جهانی قلب را به صورت ذیل تشریح نمود

              

1) تشکیل کمیته قلب باحضوردکتر حسینی سرپرست مرکزبهداشت وکلیه کارشناسان ستادی وتاکید بر برگزاری جلسات آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم وپیشگیری ازبیماریهای قلبی عروقی درجمعیت تحت پوشش

2) تشکیل کارگاه آموزشی بیماریهای قلبی عروقی ودیابت جهت کلیه بهورزان وکاردانها وکارشناسان بیماریهای شهرستان وارسال نامه به کلیه مراکزوخانه های بهداشت بمنظور برگزاری جلسات آموزشی پیرو کارگاه برگزارشده

3) تشکیل جلسه آموزشی پیشگیری ازبیماریهای قلبی عروقی جهت رابطین بهداشتی ادارات

4) تشکیل جلسه آموزشی پیشگیری ازبیماریهای قلبی عروقی جهت رابطین بهداشتی مراکر

5) توزیع پوستر ، تراکت آموزشی وپمفلت پیرامون بیماریهای قلبی عروقی درجمعیت تحت پوشش

6) نصب 6 تخته پلاکارد درمعابرعمومی

7) برگزاری مسابقات ورزشی باشعارروزجهانی قلب

8) برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین بهداشتی ادارات ورونوشت آن به فرمانداری

9) تشکیل جلسات متعدد آموزشی درجمعیت تحت پوشش درمراکز، مدارس ، مساجد و000

10) برگزاری مسابقه نقاشی دربین دانش آموزان مدرسه سعادت

11) برگزاری پیا ده روی مدرسه ابتدایی عصمت ومهدکودک آرینا در روزجهانی کودک وآموزش شیوه زندگی سالم توسط کارشناسان بهداشتی درپارک هلانیه

12) درج شعارهای بهداشتی پیرامون قلب وعروق درسربرگ نامه های اداری به مدت یک هفته

13) ارسال شعارهای بهداشتی به ادارات شهرستان واعلام آمادگی پیرامون آموزش این موضوع درادارات

14) برگزاری جلسه آموزشی قلب وعروق توسط سرپرست شبکه دکتر خزاعی درفرمانداری باحضورروسای ادارات شهرستان

15) برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری ازبیماریهای قلبی جهت کارکنان اداره جهادکشاورزی