کم کاری مادرزادی تیروئید

تیروئیدغده کوچکی است که در جلو گردن قرار دارد و وظیفه اصلی آن ترشح هورمون تیروکسین است. این هورمون نقش بسیار مهمی در رشد و تکامل مغزی بخصوص درسه سال اول زندگی را بعهده داردبه هر علتی ترشح هورمون تیروکسین در بدن نوزاد کم شود و یا عملکرد آن غیرطبیعی باشد بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید ایجاد می شود. در این بیماری عوارض جبران ناپذیری برای مغز ایجاد و باعث عقب ماندگی ذهنی می گردد و همچنین رشد جسمی بخصوص قد کودک نیز کم خواهد شد.

 کم کاری مادرزادی تیروئید یکی از علل مهم و قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی در نوزادان است.

اهمیت پیشگیری و انجام آزمایش کم کاری مادرزادی تیروئید:

1-    میزان بروز 1 در هزار تولد زنده

2-    غیر اختصاصی بودن علائم و نشانه های کم کاری مادرزادی تیروئید در اوایل دوران شیر خوارگی و نوزادی که در اغلب موارد تشیخص بیماری با تاخیر صورت می گیرد.

3-    شناسایی و درمان با تاخیر بیماری با عوارض جبران ناپذیر مغزی بویژه کاهش ضریب هوشی در مبتلایان همراه است.

بهترین زمان برای انجام آزمایش روز 3 تا 5 تولد می باشد

 هر چند تا 28 روزگی نیز فرصت شروع درمان وجود دارد.

28 روز فرصت برای تداوم لبخند کودکی

28 روز مهلت برای بقای یک خانواده

28 روز مهلت تا حفظ تلالو ستاره های زندگی

مهلت 28 روزه برای حفظ سرمایه های ذهنی کودکانی که به کم کاری تیروئید مبتلا هستند.

با توجه به اینکه این بیماری در اوایل تولد معمولا بدون علامت بوده و از طرفی تشخیص دیررس و دیر شروع کردن درمان (بعد از روز 28 تولد) موجب بروز عوارض مغزی و عقب ماندگی ذهنی می شود، بایستی تمامی نوزادان در روزهای اوایل تولدشان (بهترین زمان روزهای 3 تا 5 تولد) مورد یک آزمایش ساده قرار بگیرند تا در صورت ابتلاء به این بیماری، با شروع درمان ساده وبموقع از عوارض آن پیشگیری شود.

محل نمونه گیری و انجام آزمایش :

جوانرود خیابان طالقانی – بهداری شماره یک – واحدبیماریها، تلفن6222215

صورتجلسه کمیته هفته جهانی تیروئید

عنوان کمیته :

کمیته هفته جهانی تیروئید

رئیس جلسه : سرپرست مرکزبهداشت

شماره جلسه :

دبیرجلسه :

کارشناس مسئول بیماریها

تاریخ اجرا : 6/3/91

مکان اجرا : دفترمعاونت بهداشتی

دستورکارجلسه :

درتاریخ 6/3/91پیرامون هفته جهانی تیروئید کمیته ای باحضورکلیه کارشناسان ستادی برگزارگردید ، درابتدا آقای خسرو عبدالهی فرکارشناس مسئول بیماریها با بیان مطالبی پیرامون تیروئیدو هورمونهای آن ونقش آن درزندگی توضیحاتی ارائه نمود وصورتجلسه ذیل تصویب گردید ودرپایان دکتر طاهرحسینی سرپرست مرکزبهداشت ضمن اهمیت وحساسیت موضوع براجرای مصوبات تاکیدنمودند.     

 

مصوبات جلسه :

 

مسئول پیگیری:

درج شعارهای بهداشتی درهفته مذکوردرسربرگ نامه های اداری

بیماریها

جلسه آموزشی بهورزان پیرامون تیروئید

بیماریها وآموزشگاه بهورزی

درج مطالب آموزشی پیرامون تیروئید درسایت شبکه بهداشت

روابط عمومی ، آمار

هماهنگی بین بخشی پیرامون نمونه گیری هیپوتیروئیدی نوزادان

بیماریها

برگزاری جلسه آموزشی پیرامون تیروئید جهت همکاران بهداشت خانواده ومامایی

بهداشت خانواده

تشکیل کمیته جهت رابطین ادارات

بیماریها

تهیه مقاله ودرج درروزنامه های محلی شهرستان

بیماریها

دستورکارجلسه آتی :

 

فهرست شرکت کنندگان درکمیته:

امضاء

آقای دکتر طاهرحسینی

خدامراد

صیدی

روژان رستمی

نصیرمنوچهری

ایوب فتحی

بهمن مرادی

مهدی محمودی

غزال جمشیدی

ابوبکرحسینی

ساعت شروع

10 صبح

واحد

سرپرست مرکزبهداشت

امورعمومی

مرکزبهداشت

بهداشت

خانواده

مسئول مرکز2 جوانر و د

کارشناس آمار

مرکز بهورزی

طرح وگسترش

کارشناس اموزش

کارشناس مدارس

امضاء

عرفان ویسی

فرهنگ سلیمی

مولود محمد مرادی

ولی احمدی

مهرداد رستمی

عبداله حسینی

خسرو عبدالهی

 

 

 

 

ساعت پایان

11صبح

واحد

روابط عمومی

مسئول شماره1

مسئول شماره3

کارشناس ب

حرفه ای

بهداشت محیط

نظارت بردرمان

کارشناس

بیماریها