روز اول هفته سلامت

دراولین روز هفته سلامت  دکتر طاهرحسینی رییس مرکز بهداشت ،نادری مدیر بیمارستان جوانرودوکارشناسان وکارکنان  شبکه باحضور در نماز جمعه شهرستان  ،مراسمات این هفته را با یاد خدا وعبادت او شروع کردند. سخنران پیش از خطبه ها ،آقای ایوب  نادری معاون درمان شبکه ومدیر بیمارستان حضرت رسول(ص)بود. ایشان درابتدا باتبریک هفته سلامت،به جایگاه سلامت دردین مبین اسلام وتوصیه بزرگان به رعایت موازین سلامت اشاره وخاطر نشان نمود اسلام سلامت رادر اولویت عبادات قرار داده وبرای سلامت افراد ارزش بسیاری قائل شده است.درادامه بااشاره به شعار امسال هفته سلامت،سالمندان را گنجینه هایی از تجربه ومایه انسجام خانواده ها دانست واز برنامه های خوب ومفیدشبکه بهداشت در طول این هفته ودراز مدت در خصوص سلامت سالمندان خبر داد.در پایان پمفلتهای آموزشی بین نماز گزاران در خصوص سلامت سالمندان توزیع گردید

نماز جمعه
نماز جمعه
نماز جمعه
نماز جمعه
نماز جمعه
نماز جمعه

 

کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان

کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان توسط دندانپزشک مرکز شماره یک جوانرود

روز شنبه از ساعت 10 تا 12 در سالن آموزشگاه بهورزی جوانرود و بمناسبت هفته سلامت اقای دکتر کریم عزیزی دندانپزشک مرکز شماره یک برای دانش آموزان یکی از مدارس سطح شهر در دو نوبت کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان و مراقبت از دندانهای سالم را برگزار نمودند .

کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان
کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان3
کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان