روز اول هفته سلامت


 
 
 
 
 

 

کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان

کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان توسط دندانپزشک مرکز شماره یک جوانرود

روز شنبه از ساعت 10 تا 12 در سالن آموزشگاه بهورزی جوانرود و بمناسبت هفته سلامت اقای دکتر کریم عزیزی دندانپزشک مرکز شماره یک برای دانش آموزان یکی از مدارس سطح شهر در دو نوبت کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان و مراقبت از دندانهای سالم را برگزار نمودند .

کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان
کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان3
کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان