رادیولوژی بیمارستان

 

 
 

رادیولوژی بیمارستان نیز از واحدهایی است که از بدو تأسیس بیمارستان یعنی از سال 80 شروع بکار نموده است و در این واحد پرسنل که بصورت 24 ساعت ( شبانه روزی ) به مراجعین سرپایی و بیماران بستری خدمات رادیولوژی را ارائه می نمایند . افراد شاغل در این واحد شامل 3 نفر کاردان رادیولوژی مرد و 1 نفر کارشناس رادیولوژی زن و 1 نفر کارشناس رادیولوژی مرد به ترتیب آمده در جدول زیر می باشند :

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

عنوان پست

عنوان ابلاغ

1

محمد ویسی

کارشناس رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

 

2

فاتح فتح الهی

کاردادن رادیولوژی

کاردادن رادیولوژی

مسئول رادیولوژی

3

صباح باباپور

کاردان رادیولوژی

کاردان رادیولوژی

 

4

جواد پاشایی

کاردان رادیولوژی

کاردان رادیولوژی

 

5

افسانه سلیمانی

کارشناس رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی