تاریخچه فعالیت بیمارستان جوانرود

نمای جنوبی بیمارستان جوانرود
بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

تاریخچه :

بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود در سال 1380 مورد بهره برداری قرار گرفت و در آن زمان با حضور یک نفر متخصص جراحی عمومی و یک نفر متخصص زنان و زایمان و دو بخش جراحی و اطفال و زنان شروع به کار نمود . در طول سالیانی که از افتتاح بیمارستان می گذرد شاهد تغییرات و روند رو به رشدی در بیمارستان جوانرود هستیم که شرح مختصری از روند پیشرفت بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود رابه ترتیب زیر می توان عنوان نمود . در بدو شروع به کار بیمارستان آقای دکتر مرتضی کریمی ریاست بیمارستان را بعهده داشتند .

سال 81 :

تصدی ریاست بیمارستان توسط خانم دکتر فریبا ویسی ( متخصص کودکان ) - جذب 2 نفر متخصص جراحی عمومی - زنان و زایمان بصورت استخدامی

سال 83 :

تفکیک بخشهای زنان و زایمان و اطفال

جذب متخصص داخلی - و شروع به کار و افتتاح بخش داخلی و عفونی

سال 84 :

افتتاح بخش دیالیز - حضور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و انجام ارائه خدمات سونوگرافی

جذب متخصصین عفونی - جراحی عمومی - زنان و زایمان جدید در بیمارستان

سال85 :

ارتقاء تعداد تختهای فعال بیمارستانی از 27 تخت فعال به 50 تخت فعال

شروع به کار واحدهای فیزیوتراپی و آندوسکوپی

سال 86 :

حضور متخصصین قلب و عروق ، اورولوژی و ENT در درمانگاه تخصصی بیمارستان

حضور متخصص پاتولوژی و شروع به کار واحد پاتولوژی بیمارستان با حضور متخصص مربوطه  

سال 87  : 

 توسعه بخش دیالیز از 4 تخت به 8 تخت فعال

ارتقای تعداد تخت های فعال بیمارستانی به 78 تخت

تغییر ریاست بیمارستان و تصدی آن توسط دکتر منصور خزاعی ( متخصص پاتولوژی )

سال 88 :

جذب متخصصین جدید اطفال و زنان و زایمان و بیهوشی بصورت استخدامی

جذب کادر درمان تعداد 12 نفر پرستار و ماما -

سال 89 :

حضور متخصصین ارتوپدی و شروع به ارائه انجام خدمات ارتوپدی در بیمارستان

جایگزینی متخصصین جدید- ENT و قلب و عروق ( بجای افراد انتقالی قبلی )

تغییر ریاست بیمارستان و تصدی آن توسط دکتر ضیاء الدین خالدی ( متخصص اطفال )