ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

ا

 

 دکتر روناک احمدی

(بوردتخصص قلب عروق مرکزشهیدرجائی دانشگاه ایران)

                                      متولد:  1363

                        فارغ التحصیل دوران پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سابقه کاری:

1_پزشک خانواده مرکزبهداشت شهرستان روانسر(89-92)

2_همزمان پزشک اورژانس بیمارستان سیناشهرستان کامیاران(90-92)

3_پزشک متخصص قلب وعروق دربیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود(مهر96لغایت هم اکنون)

4_از9دیماه96تاهم اکنون بعنوان ریاست بیمارستان جوانرودادامه خدمت مینمایند

                                                

 

روسای پیشین 

در ابتدای شروع به کار بیمارستان در سال 1380  و بمدت یکسال آقای دکتر مرتضی کریمی (پزشک عمومی ) ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود را برعهده داشتند . در سال 1382 تا سال 1387 سرکار خانم دکتر فریبا ویسی ( متخصص اطفال ) ریاست این بیمارستان را برعهده داشتند . از مهرماه 87 تا مهرماه 89 نیز آقای دکتر منصور خزاعی ( متخصص پاتولوژی) عهده دار ریاست بیمارستان بودند.

 در مهرماه سال 89  آقای دکتر ضیاءالدین خالدی ( تخصص اطفال ) به ریاست بیمارستان جوانرود انتخاب شدند.

ازسال1389لغایت9دیماه96آقای دکترمولودحسینی متخصص اطفال عهده دارچنین مسئولیت بودند

از9دیماه 96لغایت هم اکنون...سرکارخانم دکترروناک احمدی متخصص قلب وعروق ریاست بیمارستان راعهده دارشده اند.