زنگ سلامت- دیدار با امام جمعه

روز شنبه  19/1/91

دردومین روز از هفته سلامت ،زنگ سلامت در دبستان دخترانه شهدای جوانرود به صدا درآمد .دراین مراسم که باحضور معاون فرماندار ،رییس شبکه بهداشت ورییس مرکز بهداشت جوانرود وتنی چند از مسئولان ادارات وواحدهای مختلف شبکه برگزار شد،دکتر خزاعی  رییس شبکه بهداشت جوانرود با گرامی داشت هفته سلامت ،دانش آموزان راسفیران سلامت نامید ونهادینه شدن موازین بهداشتی در مدارس را از اهداف وزارت بهداشت عنوان کرد. وی احترام به سالمندان را وظیفه ای شرعی وانسانی دانست واز دانش آموزان خواست در امر سلامت پدر بزر گ ومادر بزرگ خود توجه لازم راداشته باشند. در پایان گروه سرود مدرسه شهدا به اجرای برنامه پرداخت واز طرف رییس شبکه بهداشت جوانرود هدایایی به دانش آموزان همیار سلامت داده شد.

درادامه برنامه های روز دومرییس شبکه بهداشت ورییس مرکز بهداشت جوانرود به همراه معاونت فرمانداری ومسئولین ادارات وواحدهای ستادی شبکه  با حضور در دفتر امام جمعه جوانرود با ایشان دیدار نمودند. دکتر خزاعی با اشاره به آغاز هفته سلامت وشعار ((زندگی سالم،طول عمر بیشتر))سالمندی را زمانی مهم در زندگی انسان دانست که باید بیش ازپیش برای سلامت آن برنامه ریزی نمود.ایشان با بیان برنامه های شبکه بهداشت برای سالمندان گزارشی از وضعیت حال شبکه ارائه نمودند. حاج ماموستا فخری نیز با تشکر وتقدیر از رییس ومجموعه  شبکه وبیمارستان توصیه های دین اسلام را درمورد سالمندان بیان نمودند وخواستار توجه بیشتر به امر سلامت این قشر شدند.

 

 نواخته شدن زنگ سلامت
 زنگ سلامت
 زنگ سلامت
زنگ سلامت 
زنگ سلامت
 زنگ سلامت
 زنگ سلامت
 زنگ سلامت
زنگ سلامت
 دیدار با امام جمعه جوانرود
امام جمعه
 امام جمعه