شرح وظایف و اعضای گروه

شرح وظایف و فعالیتهای واحد بهداشت محیط

 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛

3. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛

4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛

5. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها؛

6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛

8. بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا؛

9. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

10. بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛

11. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

12. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛

13. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛

14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری؛

15. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب؛

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

17. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه؛

18. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

19. بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

20. کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛

21. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛

22. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛

23. آموزش بهداشت دانشجویان در مقاطع پزشکی و پیراپزشکی؛

24. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های شیراز؛

25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی؛

26. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛

27. تاسیس شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشتی؛

28. تاسیس اورژانس بهداشت محیط؛

29. اجرای طرح ضریت؛

30. اجرای طرح شهر سالم؛

31. اجرای روستای سالم؛

32. بهسازی محیط روستا؛

33. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی شهرستان؛

34. نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط؛

35. راهنمای و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛

36. اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه ای مربوط به بهداشت محیط؛

37. اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت؛

38. اجرای طرح امنیت غذا؛

39. اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی؛

40. بازدید و نظارت از استخرهای شنا؛

41. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه؛

42. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط

 

اعضای گروه

معرفی اعضای گروه سلامت محیط شهرستان جوانرود

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

عنوان پست سازمانی

محل خدمت

سابقه خدمت

1

مهرداد رستمی جوانرودی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس مسئول بهداشت محیط وحرفه ای

ستاد مرکز بهداشت کارشناس مسئول بهداشت محیط

26 سال

2

ایرج جودان

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط ستاد مرکزبهداشت

ستاد مرکز بهداشت

11 سال

3

فاتح قمبری

کاردان بهداشت محیط

کاردان بهداشت محیط ستاد مرکز بهداشت

ستاد مرکز بهداشت

20 سال

4

نسرین احمدی زاده

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشتی زن

مرکز خدمات جامع سلامت شهری جوانرود

6سال

5

ابراهیم سهامی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس مسئول بهداشت محیط

مامور در کرمانشاه

5 سال

6

فرشته سلیمانی

کارشناس صنایع غذایی

کارشناس بهداشتی زن

مرکز خدمات جامع سلامت شهری جوانرود

11سال

7

آرام جمشیدی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس مراقب سلامت

مرکز خدمات جامع سلامت شهری جوانرود

10 سال

8

صدیق یار محمدی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس مراقب سلامت

مرکز خدمات جامع سلامت شهری جوانرود

1سال

9

پروین مصطفایی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس مراقب سلامت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شروینه

1سال

10

گولاله عظیمی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس مراقب سلامت

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زلان

1سال