معاینات دانش آموزان پایه اول

بنا به گزارش کارشناس مسئول بهداشت مدارس و با هماهنگیهای انجام شده با پایگاه سنجش شهرستان جوانرود معاینات دانش آموزان پایه اول توسط پزشکان عمومی در  شهرستان در حال انجام است و در طول هفته مراجعین توسط پزشکهای  مرکز بهداشت جوانرود مستقر در این پایگاه معاینه می شوند و در صورت لزوم مشاهده مشکلات جدی با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان تعدادی از متخصصین که اسامی و لیست آنها در زیر امده است بصورت رایگان خدمات تخصصی و تکمیلی را برای درمان و رفع مشکلات نوآموزان پایه اول در سطح دوم ارجاع انجام می دهند . در معاینات  پایگاه آقایان دکتر : اقبال صمدی و فرمان ایازی حضور دارند و دندانپزشکان و متخصصینی که بصورت رایگان و در سطح دوم ارجاع به ویزیت و درمان می پردازند : دکتر کریم عزیزی  - دکتر غفور حیدری و خانم دکتر شیما خالدی ( دندانپزشک ) و متخصصین : متخصض داخلی : سرکار خانم دکتر آرزو خوش کردار - دکتر امین کریمی ( متخصص ارتوپدی )- دکتر اکبر عاقل نپاد ( متخصص اورولوژی)- دکتر پژپمان حدادی ( متخصص بیماریهای عفونی ) - دکتر محمدعلی اکبرزاده ( متخصص قلب و عروق ) - دکتر مختار نادری ( متخصص سونوگرافی ) و

همچنین  واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی : رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان ، آزمایشگاه مرکز شماره یک  و دندان پزشکی مرکز شماره 2 جوانرود هم آماده ارائه خدمات به مراجعین ارجاع شده از پایگاه سنجش هستند .

 

 

معاینات 1
معاینات 3
معاینات 2

 

معاینات غربالگری و پزشکی برای دانش آموزان پایه اول مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه از ابتدای مهرماه 89 شروع شد و معاینات مربوط به پایه های اول مقاطع ابتدایی و راهنمایی در سه ماهه پاییز بطور 100 درصد انجام شد و معاینات پایه اول متوسطه در حال انجام است آمار معاینات انجام شده بصورت زیر است :

عنوان

کل

دختر

پسر

تعداد اول ابتدایی شهری

729

383

346

تعدا اول ابتدایی  روستایی

351

209

142

تعداد کل دانش آموزان اول ابتدایی

1080

592

488

اول راهنمایی  شهری

739

418

321

اول راهنمایی روستایی  

399

149

250

تعداد کل دانش آموزان اول راهنمایی

1138

567

571

اول متوسطه شهری

1238

539

699

اول متوسطه روستایی

174

14

160

تعداد کل دانش آموزان اول متوسطه

1412

553

859

کل دانش آموزان پایه اول مقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه شهرستان

3630

1712

1918