رسالت و اهداف :
واحد بهداشت دهان و دندان زیر نظر مرکز بهداشت شهرستان  فعالیت می نماید . این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود در جهت ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه برنامه ها و طرحهای تدوین شده را در سطوح محیطی به اجرا در می آورد .
به اعتقاد ما یکی از ارگانهای مؤثر و اساسی در بهبود سلامت دهان و دندان آموزش و ارائه مراقبت های پیشگیری می باشد و از آنجا که ضرورت آشنایی ، توجیه و آموزش و بازآموزی نیروهای مرتبط با این برنامه ها امری اجتناب ناپذیر است واحد بهداشت دهان و دندان سعی دارد با بالا بردن میزان آگاهی افرادی که بنحوی در اجرای این برنامه ها مؤثر هستند ، بستری را فراهم کند تا به واسطه آن بتوان برنامه های بهداشت دهان و دندان با موفقیت و سرعت بیشتری انجام داد و از جمله اهداف مهم دیگر تلاش در جهت بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان و نوجوانان است که سرمایه های اصلی و آینده سازان کشور می باشند .
وظایف:
1 – جمع آوری داده های لازم به تفکیک مراکز تابعه  درباره گروههای سنی و جنس جمعیت در شهرستان
2 - تدوین و پیشنهاد برنامه تفضیلی فعالیت های بهداشتی جهت سلامت دهان و دندان و تنظیم بودجه آن و پیگیری عملیات اجرای آن 
3 – درخواست به موقع تجهیزات و مواد دندانپزشکی و پیگیری تأمین آنها
4– تنظیم و اجرای طرحهای آموزشی مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی 
5 – نظارت و پایش مستمر از واحدهای بهداشت دهان و دندان شهرستان  
6– جمع آوری اطلاعات و آمار فعالیت شهرستان و تجزیه و تحلیل آن و ارسال پس خوراند به آنها و گزارش به مرکز بهداشت استان  هر سه ماه یکبار
7 – همکاری و هماهنگی با سازمان بهزیستی و اداره کل آموزش و پرورش و کارشناسان بهداشت و تغذیه برای اجرای برنامه های آموزشی و جلب مشارکت دانش آموزان و کارکنان مدارس و مهد های کودک والدین جهت ارتقاء سطح بهداشت دهان ودندان 
8 – نظارت بر حسن اجرای برنامه کشوری سلامت دهان و دندان ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی ( استفاده از دهانشویه سدیم فلوراید فلوراید تراپی - و فیشور سیلانت ) 
9 – ارائه خدمات پیشگیری و درمانی به تمام گروههای سنی