روز یک شنبه 21/1/90

در چهارمین روز هفته سلامت و مطابق برنامه زمانبندی آیین ها و مراسماتی به شرح زیر برگزار گردید

در در چهارمین روز از هفته سلامت ،شبکه جوانرود باتدارک چند برنامه تفریحی آموزشی در خصوص گرامی داشت هفته سلامت سنگ تمام گذاشت.

در ابتدای صبح روز دوشنبه 21/1/91رییس شبکه بهداشت ورییس مرکز بهداشت جوانرود در معیت فرماندار محترم وحامی سلامت شهرستان با همراهی تنی چند از مسئولان شهرستان با حضور در بیمارستان حضرت رسول (ص)جوانرودبه عیادت از بیماران پرداختند واز نزدیک باپرسنل بخشهای درمانی وپزشکان دیدار وهفته سلامت رابه آنها تبریک گفتند .دراین دیدار حاج آقا عظیمی ،فرماندار جوانرود ضمن دیداربابیمارانو  تشکر از زحمات مدیر وپرسنل بیمارستان، ابراز رضایت مردم را بهترین شادباش به مناسبت هفته سلامت دانست وخواستار تداوم این خدمات ارزنده شد.

درادامه کارشناسان شبکه با حضور در مهد کودک آرینا در جشن سلامت نونهالان این مهدبه مناسبت هفته سلامت  شرکت نمودند وبا پخش سی دی های آموزشی درمیان نونهالان ،این عزیزان رابا مفهوم سلامت آشنا کردند.کودکان نیز بااجرای سرود دکلمه هفته سلامت راگرامی داشتند.

همچنین دراین روز رییس شبکه بهداشت ورییس مرکز بهداشت وکارشناسان ستادی شهرستان، در اردوی یک روزه که از طرف شبکه بهداشت جوانرودبا حضور 50نفراز سالمندان روستاهای بیوند وسفید برگ در مجتمع سیاحتی سفیدبرگ برگزار شده بودحضور یافتند وساعاتی را درمیان سالمندان با شادی واستفاده از رهنودها وبیان خاطرات آنها گذراندند. در این اردوی یک روزه که با دعوت شبکه بهداشت جهت صرف ماهی وبه منظور ترویج مصرف ماهی وتغذیه سالم در دوره سالمندی برگزار گردید سی دی های آموزشی وپمفلتهای مرتبط با سلامت سالمندان توزیع گردید.

برگزاری نمایشگاه غذای سالم  از دیگر برنامه های روز چهارم بود که با همکاری شبکه بهداشت ،آموزش وپرورش جوانرود ودبستان سمیه برگزار شد. در این نمایشگاه ،دانش آموزان باکشیدن نقاشی،پیامهای کودکانه خود درمورد سلامت رابه بزرگترها اعلام نموده وعلاقه واحترام خود به پدر بزگ ومادر بزرگ خود رانشان دادند.موضوع نقاشی نیز پیرامون شعار سال هفته سلامت انتخاب شده بود.در پایان سیب به عنوان میوه سلامتی از طرف شبکه بهداشت جوانرود بین دانش آموزان توزیع شد.

  

 عیادت فرماندار
 عیادت فرماندار
 مهدکودک
 اردوی سلامت
 پیاده روی کودکان زلان
 اردوی سلامت
 اردوی سلامت
 عیادت فرماندار