بهبود تغذیه جامعه

بهبود تغذیه جامعه

 کلیات برنامه

 پیشگیری و کنترل فقر آهن و کم خونی ناشی از آن (IDA )

 پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD )

تغذیه گروهای آ سیب پذیر (مادر ، کودک ، سالمند )

 ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

تغذیه در بحران

ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای دانش آموزان

دست اوردهای برنامه بهبود تغذیه استان

          کلیات برنامه

          معرفی برنامه:

         کمک به بهبود کیفیت زندگی و امنیت غذایی مردم از طریق ارتقاء سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی، افزایش سطح سواد و فرهنگ تغذیه ای و کاهش بار بیماری های غیر واگیر مرتبط با تغذیه که با استفاده از تمهیداتی از قبیل اطلاع     اطلا  رسانی و آموزش، مشارکت در تدوین سیاست های نوین در عرصه غذا و تغذیه، تحقیق و پایش و اقدامات پیشگیری و درمانی تحقق می یابد.

          گروه های هدف برنامه:

          کلیه گروه های سنی مختلف با تاکید ویژه بر گروه های آسیب پذیر جامعه ، شامل کوکان زیر5 سال، دختران نوجوان، مادران باردار و سالمندان

         اهداف کلی برنامه بهبود تغذیه:

 

1-        کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین- انرژی در کودکان زیر5 سال

2-       بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 5 ساله خانواده های نیازمند در مناطق محروم  شهری و روستایی

3-       ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای زنان باردار و شیرده،مربیان مهد کودک و اولیا

4-       ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای دانش آموزان و مهد کودک ها

5-       اصلاح الگوی تغذیه در رستوران ها و مراکز جمعی

6-       کاهش بار بیماری های مزمن مرتبط با تغذیه (چاقی- بیماری های قلبی عروقی و ...)

7-       ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

8-       کاهش شیوع اختلالات ناشی از کمبود ید و گواتر 

9-       پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن   

 

اس   استراتژی های برنامه بهبود تغذیه:

 

1-       آموزش و اطلاع رسانی

2-       تقویت همکاری درون و بین بخشی نهادهای 

3-       حمایتی 

4-       بررسی وضعیت موجود و تحقیق

5-       مکمل یاری

6-       پایش و ارزشیابی

7-       راه اندازی مراکز مشاوره تغذیه

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۰