فوریتهای محیط

 

معدوم نمودن مواد دخانی و قلیان

یکی از برنامه های  اصلی و  مهم بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان جوانرود : در راستای اطلاع رسانی و آموزش به گروه های هدف در خصوص عدم استعمال دخانیات می باشد . برای رسیدن به جامعه عاری از دخانیات و مواد دخانی و دود بر تمامی تلاشگران عرصه سلامت لازم است که در هر مناسبت و آموزشی این موضوع را مد نظر قرار دهد و در برنامه های مختلف در این راستا نیز اقدام به برگزاری جلسات آموزشی و اقدامات پیشگیرانه در مورد افراد در معرض خطر  را انجام دهد و تا حد امکان عوامل تشدید کننده و خطرساز را در این زمینه تا حد امکان حذف نماید تا اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان و نوجوانان در معرض این بلای مهلک قرار نگیرند . بر این اساس و اهمیت موضوع مذکور کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان در هفته بدون دخانیات امسال (4 تا 10 خرداد 90 ) یکسری برنامه های آموزشی و جمع آوری قلیان و مواد دخانی نمودند که گوشه ای از این کارهای انجام شده در تصاویر زیر مشاهده می شود .

معدوم کردن قلیان خرداد 90
معدوم کردن قلیان خرداد 90-4
معدوم کردن قلیان خرداد 90-2
معدوم کردن قلیان خرداد 90-3
 معدوم کردن قلیان خرداد 90-5