تماس با ما

برای ارائه هر گونه پیشنهاد و راهکار مناسب بهداشتی و همچنین حل مشکلات و موانع بهداشتی که متضمن سلامت و تندرستی فردی و اجتماعی باشد و همچنین برای دریافت خدمات مرتبط می توانید با مراجعه به آدرس زیر و یا شماره تلفنهای درج شده اقدام فرمایید :

آدرس : جوانرود - میدان بسیج - ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود طبقه همکف -مرکز بهداشت شهرستان

تلفنهای  تماس : 08326222815-08326222816 -08326222913 -08326230803 

ضمنا مراکز بهداشتی درمانی شماره 1 و2و 3 شهری جوانرود نیز آماده ارائه هر گونه خدمات بهداشتی درمانی مرتبط در سطح شهر جوانرود هستند در صورت نیاز می توانید به این مراکز نیز مراجعه نمایید .

آدرس مراکز  :  خیابان طالقانی مرکز بهداشتی درمانی شماره یک جوانرود 

                       میدان بسیج - مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 جوانرود

                      میدان امام - مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 جوانرود

و مراکز بهداشتی درمانی روستایی تابعه مرکز بهداشت جوانرود نیز در روستاهای زلان ، شروینه و مزران با حضور پزشک ، ماما و کادر بهداشتی و درمانی آماده ارائه هر گونه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیت روستایی می باشند .