شهرستان جوانرود

نمایی از جوانرود  از سمت شمال شهر

 تصویر جوانرود

شهرستان جوانرود در شمال غربی استان کرمانشاه قرار دارد . از غرب به عراق از شمال به شهرستان پاوه ، از جنوب به شهرستانهای ثلاث باباجانی و از شرق به شهرستانهای روانسر محدود می شود . این شهرستان دارای یک شهر ( جوانرود ) و دو بخش مرکزی و کلاشی است جمعا102 روستادارای سکنه و38روستافاقدسکنه را تحت پوشش قرار می دهد . تمام مردم این شهرستان مسلمان ، اهل سنت و شافعی مذهب هستند . این مردم همه به زبان کردی و لهجه سورانی صحبت می کنند . جمعیت این شهرستان حدود 77628 نفر می باشد و از این جمعیت 57100نفر جمعیت شهری و 20578 نفر جمعیت روستایی هستند .

مناظری زیبا از شهرستان جوانرود

تصاویری از زمستان شمال جوانرود