عناوین برنامه های هفته سلامت 91

    از سوی سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی سلامت سال 2012 «سالمندی و سلامت» (Ageing nad health) و شعار «زندگی سالم، طول عمر بیشتر» (Good health adds life years) انتخاب شده است.

برهمین اساس روزهای هفته سلامت در ایران نیز مرتبط با موضوع سالمندی نامگذاری شده‌اند. به این ترتیب 18 فروردین ماه به عنوان «سالمندی، ورزش و سلامت معنوی»، 19 فروردین با عنوان «سالمندی و آموزش همگانی»، 20 فروردین با عنوان «سالمندی و حوادث و بلایا»، 21 فروردین با عنوان «سالمندی و شهرهای دوستدار سلامت»، 22 فروردین با عنوان «سالمندی، سلامت و همکاری‌های بین بخشی»، 23 فروردین به عنوان «سالمندی و مراقبت در برابر بیماری‌ها» و 24 فروردین به عنوان «سالمندی و کرامت اجتماعی» نامگذاری شده است.