درمانگاه تخصصی بیمارستان جوانرود

ا

مسئول درمانگاه:ابراهیم محمدزاده

مدرک تحصیلی: کاردان حسابداری

دمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود یکی از واحدهای اصلی ارائه خدمات درمانی به بیماران در سطح تخصصی است . در این درمانگاه  ویزیت تخصصی بیماران توسط متخصصین شاغل در بیمارستان انجام می شود که در لیست زیر نام متخصصینی که تاتاریخ97/8/24 در این درمانگاه ارائه خدمت می نمایند مشخص شده است :

متخصصین :     داخلی : علی زمان ویسمرادی_ مژگان حیدری

                          مغزواعصاب : دکترمحسن پورطلائی

                          جراحی عمومی : دکتر مجتبی فرهادی - دکترمهران پیرسحرخیز

                          زنان و زایمان :  دکتر سمیه ادایی - دکترعاطفه طهموری_ دکترکاملیابیرانوندحیدری

                          قلب و عروق : دکترروناک احمدی

                          ارتوپدی : دکترمحمودشریعتی راد

                          گوش و حلق و بینی ENT  :  دکترحسین محمدی

                          کلیه و مجاری اداراری (اورواوژی ) : دکترعارف تیموری نژاد

                          اطفال و کودکان : دکتر مولودحسینی - دکترمرجان بشرزاد

                         روانپزشک: دکترشیماحیدری