سونوگرافی بیمارستان جوانرود

از سال 1383  و با شروع بکار متخصص سونوگرافی در بیمارستان حضرت رسول (ص)  و تجهیز این واحد،  انجام سونوگرافی توسط آقای دکتر مختار نادری متخصص شاغل در این مرکز درمانی امکان پذیر شده و بجز روزهای 5 شنبه تمام ایام هفته بصورت صبح کار ثابت از مراجعین مختلف به این واحد با پذیرش و نوبت قبلی  خدمات سونوگرافی ارائه می گردد . 

علاوه بر حضور متخصص مربوطه آقای دکتر نادری در واحدسونوگرافی خانم فریده اصغرزاده کاردان رادیولوژی نیز انجام وظیفه می نماید . تعداد بالای مراجعین به این واحد گواهی روشن بر حجم کاری زیاد سونوگرافی بیمارستان بوده و لذا یکی از واحدهای شلوغ بیمارستان محسوب می شود .

در جدول زیر تعداد سونگرافی های انجام شده در 9 ماهه اول سال 1389 برای اطلاع آورده شده است :

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

تعداد سونوگرافی

397

450

556

500

450

450

450

500

490

بر اساس جدول فوق میانگین ماهیانه 480 سونوگرافی انجام شده و به ازای هر روز ( با احتساب روزهای تعطیل جمعه و 5 شنبه ) 25 تا 30  مورد سونوگرافی در این مرکز انجام می شود و این آمار بوضوح گویای مطلب است .