سفیر سلامت

آذرماه روز جهانی داوطلب بر داوطلبان سلامت گرامی باد14

داوطلبان سلامت- گناباد

داوطلبان سلامت ( رابطان بهداشت )، افرادی هستند که بدون هیچ گونه مزد و حقوقی فقط به خاطر عشق و انسانیت، رضای الهی و حس مسوولیت پذیری در برابر جامعه مانند پل ارتباطی بین مسوولان بهداشتی و مردم عمل میکنند.

داوطلبان سلامت ( رابطان بهداشت ) در ایران

در سال ۱۳۶۹ وزارت بهداشت با انگیزه حل مشکلات بهداشتی حاشیه نشینان شهری وروستایی ، اقدام به طراحی و اجرای برنامه داوطلبان سلامت تحت عنوان «رابطان بهداشت » درجنوب تهران و حاشیه شهرهای بزرگ کشور ( تبریز ، شیراز واصفهان ) نمود .

درواقع این برنامه درمناطقی شکل گرفت که شبکه بهداشت و درمان به دلیل گسترش بی رویه جمعیت شهری کمترین پوشش مراقبتهای بهداشتی را برای گروههای آسیب پذیر جامعه شهری داشت و این برنامه با توجه به موفقیت چشمگیری که به همراه داشت از سال ۱۳۷۲ درتمام نقاط شهری کشور به اجرا درآمد و درحال حاضر هزاران نفر داوطلب سلامت در شهر و روستاهای سراسر کشور با نظام سلامت همکاری می کنند .

داوطلبان سلامت افرادی هستند که همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولین بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می کنند و با شرکت در کلاسهای هفتگی و یا ماهانه درپایگاههای سلامت ، خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی آموخته های خود را به 40 خانواردارای سفیر سلامت و افراد تحت پوشش خود منتقل می نمایند و برای حفظ سلامتی خود و خانوارهای تحت پوشش تلاش می کنند .

برنامه داوطلبان سلامت به تغییر نگرش و عملکرد مردم نسبت به توانایی بالقوه خود درجهت تغییر و بهبود شرایط زندگی کمک کرده است و اعتماد به نفس و اتکا به خود را در زنان و مردان رابط و خانوارهای تحت پوشش افزایش داده است ..

داوطلب سلامت زمینه های لازم را برای مشارکت فعالانه تر افراد در توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور فراهم نموده است و در برخی از گروههای  داوطلبان سلامت حیطه فعالیت آنها متناسب با نیازهای جامعه توسعه یافته و درامور اجتماعی و خانوادگی به کمک مردم شتافته اند.مصداق این جمله فعالیتهای داوطلبانه وانسان دوستانه داوطلبین سلامت  در سایر ادارات وارگانها  در امر پیشگیری ،کنترل میباشد.,وواکسیناسیون کووید 19

مرکز بهداشت شهرستان جوانرود