دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / خدمات قابل ارائه در مراکز

خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود  : 

مراکز بهداشتی درمانی شهری جوانرود :
ویزیت پزشک و ماما
تزریقات و پانسمان

واحد بهداشت خانواده با خدمات  :مشاوره قبل از ازدواج ، تنظیم خانواده ، مراقبت مادر و کودک 
مشاوره تغذیه با شیر مادر
دنـــــــــدانپــــزشکی ( مرکز شماره 1 و شماره 2 جوانرود )
معـــاینـــات دوره ای شغلی و قبل استخدام شـاغلیــن کارگاهها و واحدهای خدماتی ، صنعتی 
و معاینات مــربــوط به صـــدور کــــارت تنـــدرستـی راننـــدگـــان ( مرکز شماره 2 جوانرود واقع در میدان بسیج )
آزمایشگاه ( مرکز شماره یک جوانرود واقع در خیابان طالقانی )
واحد بهداشت محیط ( صدور صلاحیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع ، اماکن عمومی ، مطب ها و ... بازدید از مراکز و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و عمومی ، )
واحد مبارزه با بایماریها شامل : ( واکسیناسیون ، پیگیری و مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، واحد بیماری هاری )
 

خدمات قابل ارائه در بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود :                                              

ویزیت توسط  متخصصین : جراحی عمومی - جراحی ارتوپدی 
ویزیت  توسط  متخصصین: زنان و زایمان - اطفال و کودکان -   داخلی - عفونی و بیماریهای روده ای

ویزیت توسط متخصصین :
قلب و عروق - کلیه و مجاری - گوش و حلق و بینی ENT
 
بخش های فعال زنان - اطفال کودکان -       جراحی عمومی - عفونی و داخلی - مراقبتهای ویژه -   دیالیز - اورژانس
واحدهای کلینکی و پاراکلینکی با خدمات شامل :                                                    آزمایشگاه و پاتولوژیرادیولوژی و  سونوگرافی -  آندوسکوپی - تست ورزش و اکو   -اورژانس داروخانه -فیزیوتراپی