شنبه 20/1/89

در سومین روز هفته سلامت و مطابق برنامه زمانبندی آیین ها و مراسماتی به شرح زیر برگزار گردید :

 در سومین روز از هفته سلامت این بار نوبت به بخش کلاشی بود تا شاهد برنامه های شبکه بهداشت جوانرود درخصوص هفته سلامت باشد. برنامه هایی آموزشی ورزشی ودرمانی.

در ابتدا رییس شبکه بهداشت ورییس مرکز بهداشت وکارکنان ستادی شبکه جوانرود در دیدار با بخشدار بخش کلاشی ،در  روند اجرای برنامه های سلامت بخش  قرار گرفتند .دکتر خزاعی رییس شبکه بهداشت جوانرود ازاهتمام این شبکه در خدمات رسانی به مناطق محروم نوار مرزی خبر داد وافزود در هفته سلامت  این شبکه برنامه هایی در نوار مرزی بخش کلاشی از جمله ویزیت رایگان وکلاسهای آموزشی  اجرا خواهد کرد.میرانی بخشدار کلاشی نیز از زحمات مجموعه بهداشت ودرمان تقدیر وفعالیتهای این شبکه را مطلوب ارزیابی کرد.

سالمندان روستاهای دهتوت ،گردک وشروینه در زمینه بهداشت دهان ودندان،تغذیه سالمندان وبیماریهای شایع سالمندی وراههای کاهش اثرات آنها در دوران سالمندی آموزش دیدند.

در ادامه برنامه های هفته سلامت شبکه بهداشت جوانرود در بخش کلاشی ،50نفر از سالمندان این بخش در کلاس آموزشی شرکت کردند.دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود دراین کلاس ،پوکی استخوان وبیماریهای قلبی وعروقی  را در دوران سالمندی از بیماریهای شایع دانست وراه های پیشگیری وکاهش اثرات این بیماریها را توضیح داد.اعظمی کارشناس تغذیه شبکه ودکتر عزیزی دندانپزشک نیز مطالبی در خصوص سلامت تغذیه وبهداشت دهان ودندان ارائه دادند.در پایان هدایایی به حاظرین اهدا گردید.

 سالمندان بخش کلاشی به مناسبت هفته سلامت پیاده روی کردند.دراین پیاده روی که در سطح شهر شروینه برگزار شد حاضرین پس از راهپیمایی در درمانگاه حضور یافتند وتوسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی شروینه ویزیت رایگان گردیدند.

درپایان حضور رییس شبکه بهداشت ورییس مرکز بهداشت جوانرود در بخش کلاشی ،مسابقه طناب کشی بین دانش آموزان دبیرستان شروینه به مناسبت هفته  سلامت برگزارگردید که درپایان به تیمهای اول تا سوم مبلغ 2000000ریال از سوی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود اهدا شد.

 در بعداز ظهر روز سوم هفته سلامت به مناسبت این هفته ،یکسری مسابقه ورزشی بین سالمندان جوانرود برگزارشد. در مسابقه محلی توپقار که بسیار شبیه ورزش بیسبال است تیم باز نشستگان نیرو های مسلح با تیم بازنشستگان ادارات مسابقه دادند که درپایان تیم بازنشستگان نیروهای مسلح برنده شدند. در مسابقه

بخشدار
ورزش
ورزش
پیاده روی کودکان زلان
پیاده روی کودکان زلان
طناب کشی
کارگروه بهداشت

فوتسال نیز که بین تیمهای  شبکه بهداشت وکارمندان سایر ادارات برگزار شد نتیجه 3- 3 مساویی به پایان یافت.