وظایف ، رسالت و اهداف

جلسات برگزار شده توسط واحد بهداشت محیط در سال 1402

کارگروه سلامت شهرستان

ردیف

تاریخ برگزاری

موضوع مصوبات

تعداد مصوبات

1

10/3/1402

1ـ پیگیری مصوبات جلسه قبل

پیشگیری و کنترل کشت جالیزی با فاضلاب

پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا

کنترل و پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو

25

2

28/4/1402

1ـ پیگیری مصوبات جلسه قبل

پیگیری اجرای مصوبات سومین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی ، سلامت و خانواده استانداری

3- بررسی روند عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد

4- بررسی و ارائه راهکارهای کارشناسی کشتار غیر مجاز دام و طیور

6

3

22/6/1402

بررسی مصوبات جلسه قبل

2- ساماندهی عرضه محصولات دخانی

3- چاره اندیشی در خصوص رفع مشکل دفع غیر بهداشتی فاضلاب روستای زلان

14

5

3/8/1402

1- بررسی مصوبات جلسه قبل

2-برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت

3-جلب همکاری و مشارکت ادارات و سازمان ها جهت حمایت و مراقبت از سالمندان پرخطر

14

 

جلسات فرعی کار گروه سلامت

ردیف

تاریخ برگزاری

موضوع جلسه

تعداد مصوبات

1

3/4/1402

جلسه هماهنگی جهت نظارت بهداشتی و شرعی در ایام عید قربان

10 مصوبه

2

6/4/1402

نشست مشترک کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای

14 مصوبه

3

5/2/1402

جلسه همفکری و هماهنگی درباره بیماری های منتقله از آب و غذا و تب کریمه کنگو

13 مصوبه

 

 

جلسات آموزشی برگزار شده جهت پیشه وران و ...

ردیف

تاریخ

نوع صنف

موضوع آموزش

تعداد آموزش گیرنده

1

17/2/1402

زارعین کشت آبی

پیشگیری از کشت جالیزی با فاضلاب

38 نفر

2

10/3/1402

کبابی، رستوران، ساندویجی،اغزیه فروشی

بیماری تب کریمه کنگو(شناخت بیماری و راههای پیشگیری از آن)

74 نفر