کارگاه و فعالیتهای آموزشی

کارگاه  

برگزاری کارگاه یک روزه باموضوع: مراقبت از نوزادان نارس

برگزاری کارگاه یک روزه باموضوع: مراقبت از نوزادان نارس و اهمیت موضوع ارجاع نوزادان نارس برای معاینه چشم با تدریس سرکار خانم دکتر بشرزاد متخصص کودکان بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود درمحل سالن ارشاد هلانیهجهت کلیه مراقبین سلامت شاغل درپایگاههای سلامت  شهری ، بهورزان شهرستان  وباحضور کارشناس مسئول وکارشناسان سلامت خانواده مرکز بهداشت جوانرودششم دیماه97


کمیته جامعه ایمن با حضور معاون فرماندار ونمایندگان ادارات در سالن جلسات مرکز بهداشت تشکیل گردید .در ابتدا آقای شهسواری معاونت محترم فرماندار ی در مورد اهمیت برنامه جامعه ایمن توضیحات مفید وارزنده ای برای حضار بیان نمود وسپس آقای محمودی سرپرست مرکز بهداشت مصوبات قبلی را مرور ودر ادامه هر کدام از حضار اظهار نظر نمودند ودر ادامه جلسه تعدادی از مشکلات مطرح وبرای رفع آنها مصوبات جدیدی تصویب گردید.نوزدهم آذر97:point_down:

جلسه
جلسه

برگزاری کارگاه آموزشی باموضوع ارگونومی درمحیط کارادارات وبیمارستان

برگزاری کارگاه آموزشی به دعوت و هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت جوانرود  توسط سرکارخانم مهندس عبدی کارشناس ارشد ارگونومی و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکزبهداشت شهرستان پاوه با موضوع ارگونومی در محیط کارادارات  و بیمارستان ها جهت پرسنل مرکز بهداشت و بیمارستان حضرت رسول(ص) در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت جوانرود:point_down:


جلسه
ا

برگزاری کارگاه آموزشی مراقبتهای ادغام یافته میانسالان

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه مراقبتهای ادغام یافته میانسالان(دهم ویازدهم آذرماه97) جهت پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان .در این جلسه آموزشی کارشناسان مرکز بهداشت، خانم دکتر حیدری ، آقای دکتر محمودی و خانم بنیادی بعنوان سخنرانان این کارگاه در خصوص تغذیه میانسالان ،غربالگری سرطان سرویکس و پستان ،سرطان روده بزرگ ،فعالیت جسمانی در میانسالان  سالم  مراحل تغییر رفتار و خطر سنجی، عفونتهای آمیزشی و یاءسگی ، اختلالات جنسی، فعالیت جسمانی در بیماران مطالبی ارائه نمودند:point_down:

جلسه

 
برگزاری کلاس کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه استفاده از محلول های ضدعفونی کننده شرکت پروکسان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرودسیزدهم آذرماه کلاسی تحت عنوان کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه استفاده از محلول های ضدعفونی کننده شرکت پروکسان توسط آقای مهندس ناصری و نماینده شرکت آقای احمدی در سالن کنفرانس شبکه بهداشت ودرمان جوانرود باحضور مسئولین بخش های بیمارستان جوانرود و کارشناسان بهداشت محیط و سوپروایزر های کنترل عفونت از شهرستان های جوانرود،پاوه و ثلاث باباجانی برگزارگردید:point_down:

کارگاه
کارگاه

 

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان با موضوعات زیل در روز دوشنبه مورخه 28/8/97 در محل سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود به ریاست جناب اقای یوسفی و فرماندار محترم جوانرود و با حضور جناب اقای دکتر بهمن پوریاور ریاست شبکه بهداشت و درمان و اقای مهدی محمودی سرپرست مرکز بهداشت جوانرود و رؤسای ادارات سلامت محور برگزار گردید

موضوعات :

1-     پیگیری مصوبات جلسه قبلی

2-     پیگیری مشکلات روستا های معرفی شده شهرستان به عنوان روستای سالم (چشمه نزار علیا و سیاران نهراب)

3-     روزجهانی توالت

4-     ضرورت اجرای قانون مقابله با عرضه وکشتار غیرمجاز مرغ زنده

5-     خانه مشارکت مردم و کانون سلامت جامعه

6-     برنامه های مداخله ای و مشارکتی زیل و سند بیماری های غیر واگیر در حوزه بیماری های قلبی عرورقی ،سرطان ها ،بیماری های تنفسی و دیابت :point_down:


جلسه
جلسه