نقشه سایت

صفحه اصلی

تماس با ما

کارگاه ها و فعالیتهای آموزشی

گالری تصاویر

گالری تصاویر 1

گالری تصاویر 2

خدمات قابل ارائه در مراکز

مطالب آموزشی

سرطان رحم

مطالب آموزشی سرطان

فشارخون

روز جهانی قلب

معرفی شهرستان

معرفی شبکه

ریاست و معاونین

مرکز بهداشت

ریاست

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

توانمندسازی کارکنان و کارشناسان

مناسبتهای سلامت

هفته سلامت

روز اول هفته سلامت
روز دوم هفته سلامت
روز سوم
روز چهارم هفته
گالری تصاویر هفته سلامت 91
روز پنجم هفته سلامت
روز ششم هفته سلامت
روز هفتم هفته سلامت
جمع بندی هفته سلامت

اطلاعات و ارتباطات

تماس با واحدها

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

نیروی انسانی

اطلاعات و ارتباطات

تماس با گروه

گروه بهداشت خانواده

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت مادران

سلامت نوزادان

سلامت کودکان

سلامت سالمندان

سلامت باروری

بهبود تغذیه جامعه

اخبار واحد

اطلاعات و ارتباطات

عملکردها

وضعیت موجود

شاخص های بهداشتی

تماس با گروه

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

بهسازی محیط و مدیریت مواد زائد جامد

کارگروه و جلسات

آشنایی با مفاهیم بهداشت محیط

تصاویر فعالیتهای بهداشت محیط

اطلاعات و ارتباطات

عملکردها

وضعیت موجود

شاخص های بهداشتی

تماس با گروه

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای غیر واگیر- دیابت

مرکز مشاوره

غیر واگیر -فشارخون ، هیپوتیروئیدی - تلاسمی

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

کلاسهای آموزشی

کلاس ویژه پرسنل مراکز
کلاسهای برون بخشی

اطلاعات و ارتباطات

برنامه های استراتژیک

برنامه های عملیاتی

نظام هماهنگی گزارش دهی بیماریها

تماس با گروه

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

کارگاهها وشاغلین تحت پوشش

گالری تصاویر

اطلاعات و ارتباطات

واحد بهداشت مدارس

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

معاینات غربالگری و پزشکی

اطلاعات و ارتباطات

گزارش دهی ، محاسبه وارائه شاخص ها

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با گروه

نظارت بر درمان و دارو

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

مطبهای خصوصی

فعالیتهای نظارتی

خرید اقلام داروئی

اطلاعات و ارتباطات

گزارش سالیانه خرید داروئی

انبار گردانی سالیانه

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد آمار

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات جمعیتی

تماس با واحد

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد امور عمومی

اطلاعات و ارتباطات

تماس با مرکز بهداشت

نظرسنجی و پیشنهادات

پیوندها

مراکز بهداشتی درمانی جوانرود

مرکز شماره یک جوانرود

مرکز شماره دو جوانرود

مرکز شماره سه جوانرود

مراکز روستایی زلان-شروینه و مزران

کپی واحد آموزش و سلامت

بیمارستان

معرفی و تاریخچه

ریاست

بخش اداری

مدیر بیمارستان

امورعمومی

امورعمومی

درآمد

کارگزینی

IT

بهبود کیفیت و اعتبار سنجی

خدمات و کارپردازی

دفتر

سوپروایزر

مترون

درمانگاه

داخلی

جراحی

زنان

اطفال

کلیه ومجاری ادرای

ENT گوش و حلق و بینی

ارتوپدی

پاراکلنیک

آزمایشگاه و پاتولوژی

سونوگرافی

داروخانه

فیزیوتراپی

رادیولوژی

بخشها

اورژانس

اتاق عمل

جراحی

داخلی

اطفال

زنان

دیالیز

دیابت

تغذیه

postccu

کادر پزشکی

آموزش و توصیه های بهداشتی

تغذیه سالم

ورزش و فعالیت بدنی

پیشگیری از حوادث

سوء مصرف مواد

بهداشت دندان مصنوعی

مصرف صحیح میوه ها

نکاتی در مورد حمله قلب

توصیه هایی در خصوص استفاده از تلفن همراه

سلامت سالمندی

سرطان

سرطان چیست ؟

اطلاعاتی تغذیه ای از کشور ایران

کم کاری مادرزادی تیروئید

فوریت ها

لینک های مفید

روابط عمومی

صفحه تست

تالار گفتگو

نقشه سایت