ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود 

                                                              
                           

دکتربهمن پوریاور

متولد1348

دکتری(پزشک عمومی)

فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ا

                                    سوابق                                                       

1-رئیس مرکزبهداشتی درمانی چوب باغان سفلی گیلانغرب                 

2-رئیس مرکزبهداشتی درمانی شبانه روزی گواور        

3-رئیس بیمارستان الزهرا گیلانغرب           

4-رئیس مرکزبهداشت شهرستان گیلانغرب                 

5-رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دالاهو                                                      

6- رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گیلانغرب                                   

7-هم اکنون رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود                                        

معاونت بهداشتی ( رئیس مرکز بهداشت شهرستان جوانرود )

ا       مهدی محمودی
کارشناس بهداشت عمومی
مهدی محمودی 

تحصیلات:کارشناس بهداشت عمومی فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سوابق شغلی :

1-کارشناس مسئول مبارزه بابیماریهای مرکزبهداشتشهرستان ثلاث باباجانی

2-کارشناس مسئول آموزش سلامت مرکزبهداشت شهرستان ثلاث باباجانی

3-کارشناس مسئول طرح وگسترش مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

4-سوپروایزرسامانه سیب مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

5-مسئول تیم کارشناسی مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

6-هم اکنون سرپرست مرکزبهداشت شهرستان جوانرود

 


معاونت درمان (ریاست بیمارستان حضرت رسول (ص) )

ا                                             دکتر روناک احمدی 

بوردتخصصی قلب عروق مرکزقلب شهید رجائی ازدانشگاه ایران

متولد1363

سوابق:

1-ازسال1389لغایت1392پزشک خانواده درمرکزبهداشت روانسرهمزمان ازسال1390لغایت1392پزشک اورژانس بیمارستان سیناشهرستان کامیاران

2- ازسال1392دررشته تخصصی قلب وعروق دانشگاه ایران قبول شدند

3-ازمهرماه1396بعنوان متخصص قلب وعروق همراه بابوردتخصصی ازدانشگاه ایران فارغ التحصیلگردیدند

3-ازمهرماه96الی9دیماه96بعنوان پزشک  متخصص قلب وعروق دربیمارستان حضرت رسول(ص)مشغول به خدمت میباشند

4-ازمورخ9دیماه تاهم اکنون بعنوان ریاست بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرودادامه خدمت مینمایند

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۳۸