بهداشت دندان مصنوعی

                                                       بهداشت دندان مصنوعی

#- بعدازهروعده غذایی دندانهای مصنوعی باید ازدهان خارج وابتدا با اب گرم شسته شود وسپس به کمک مسواک کلیه سطوح آن بخصوص سطحی که در تماس با مخاط دهان است ازخرده های مواد غذایی باقیمانده تمیز گردد

#- بعدازهروعده غذایی که دندان ازدهان خارج می شوددهان باید با آب گرم یا محلول نمکی  رقیق شسته وبا یک مسواک نرم لثه ها تمیزشود.برای تحریک جریان خون داخل بافت لثه وافزایش مقاومت آن می توان لثه ها را ماساژداد،بدین منظورمی توانید انگشت شست ونشانه را روی نواحی مختلف بی دندان بگذارید وفشار دهید همچنین می توانید با پشت انگشت شست سقف دهان راماساژدهید،این کار را حداقل روزی یک بار انجام دهید

#- درطول شبانه روزدندانهای مصنوعی متحرک باید برای مدتی از دهان خارج شود تا مخاط دهان که تحت فشاردندانهای مصنوعی هنگام غذا خوردن بوده است ،استراحت کند وبه وضعیت طبیعی خود باز گردد. برای اغلب ا فراد برداشتن دندان مصنوعی هنگام خواب مطلوب است

#- توجه داشنه باشید که جنس دندان مصنوعی از ماده ای است که در خارج دهان باید حتما در محیط مرطوب(داخل آب) باشد  درغیراین صورت دندان مصنوعی تغییر شکل می دهد  هنگام حمام کردن می توان دندانهای مصنوعی را داخل آب یا یک محلول تمیز کننده  قراردهید،محلول تمیز کننده را براحتی می توان درمنزل تهیه کردبا اضافه کردن یک قاشق چای خوری سرکه یامحلول سفید کننده خانگی  (وایتکس) به یک لیوان آب ولرم محلول تمیز کننده تهبه می شود،بعدازخارج کردن دندان مصنوعی ازمحلول تمیز کننده آن را بطور کامل زیرشیرآب بشویید سپس آن راداخل دهان قراردهید

#- دقت کنید که دندان مصنوعی بیش از5دقیقه داخل این محلول نباشد زیرارنگ آن تغییرمی کند

#- خمیر دندان برای شستن دندان مصنوعی مناسب نیست