نکات مهم در مورد حملات قلبی

نکات مهم در مورد حملات قلبی  

خانمها باید بدانند:

1- تنها نشانه حمله قلبی، احساس درد در بازوی چپ نمی باشد

2- به درد شدید در ناحیه فک و آرواره بسیار توجه کنید

3- هرگز اولین درد در ناحیه قفسه سینه را در هنگام حمله قلبی نخواهید داشت

4- حالت تهوع و عرق کردن شدید از نشانه های معمول است

5- تقریبا60 درصد مردم که دچار حمله قلبی در خواب شدند دیگر هرگز بیدار نشدند

6- درد آرواره ممکن است شما را از خوابی آرام بیدار کند

7- بهتر است مراقب باشید و آگاه

هرچقدر بیشتر بدانیم، شانس بیشتری برای نجات یافتن داریم

 

شناسایی علایم سکته:

در برخی موارد شناسایی علایم سکته کار بسیار سختی است

 متاسفانه نا آگاهی افراد می تواند منجر به فاجعه  ای جبران ناپذیر شود. سکته می تواند باعث مرگ یا آسیب مغزی فرد گردد و این در حالیست که اطرافیان شخص حتی متوجه علایم سکته نشده ا ند. پزشکان اعلام کرده اند که اطرافیان  قربانی می توانند تنها با پرسیدن سه سوال ساده متوجه علایم سکته شوند

1- از شخص بخواهید تا لبخند بزند.

2-  از شخص بخواهید که حرف بزند یا یک جمله ساده را به درستی ادا کند.( مثلا: امروز هوا آفتابی است)

3-  از وی بخواهید هر دو دستش را بلند کند. اگر فرد در انجام هر کدام از موارد زیر مشکل داشت ، در اسرع وقت با اورژانس تماس گرفته و علایم را برای امدادگران توضیح دهید.

و اما نشانه دیگری از سکته:

4-  از وی بخواهید زبان خود را بیرون بیاورد. اگر زبان وی به راست یا چپ متمایل شده بود، بدانید که شخص دچار حمله شده است. یک متخصص قلب می گوید: اگر هر کس این پیام را به 10 نفر دیگر بفرستد می توان امیدوار بود که حداقل جان یک انسان نجات یابد

 تهیه وتدوین: نسرین سلمانی باروق عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران