برگزاری کلاس آموزشی با موضوع اعتیاد و بیماری ایدز با همکاری کمیته امداد امام خمینی و مرکز بهداشت شهرستان جوانرود جهت نوعروسان تحت پوشش آن نهاد حمایتی.

در این جلسه که با همکاری کمیته امداد امام خمینی جهت نوعروسان تحت پوشش این نهاد برگزار گردید آقای زارعی کارشناس بهداشت روان و مسئول مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت در مورد اعتیاد و مواد رایج در منطقه و عوارض این مواد با تاکید بر مصرف روز افزون مخدرهای صنعتی شیشه و کراک حتی در میان زنان و شهرستان و مراکز عرضه آن که در بعضی آرایشگاههای زنانه با تبلیغات سوء و دروغ در مورد این ماده که اشتها را سرکوب و منجر به لاغری سریع میگردد در حال حاضر در سطح کشور و استان ما توزیع میگردد تذکرات و آموزشهای لازم ارائه شد.و در ساعت دوم جلسه نیز در مورد بیماری ایدز و راههای انتقال و راههای پیشگیری و اشاره به این مورد که در کشورمان درصد بیشتر بیماران شناسایی شده از میان معتادانی بوده که از وسایل و سرنگ مشترک استفاده نمدند بوده اما هم اکنون این روند احتمال دارد به سمت تماسهای جنسی محافظت نشده سوق داده شود مطالبی آموزش داده شد و در آخر مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت شهرستان و خدماتی که در این مرکز ارائه میگردد به شرکت کنندگان معرفی شد و همچنین تعدادی پمفلت در مورد اعتیاد و بیماری ایدز در بین شرکت کنندگان توزیع گردید.

 

نوعروسان 
نوعروسان
 
 نوعروسان
 نوعروسان