تقدیر از کارکنان نمونه شبکه بهداشت ودرمان جوانرود به مناسبت هفته دولت

در مراسمی که باحضور فرماندار ،امام جمعه ومدیران وکارکنان ادارات جوانرود وبه مناسبت هفته دولت در سالن ارشاد این شهرستان برگزار شدازتعدادی از کارکنان برتر شبکه بهداشت ودرمان جوانرود تقدیر به عمل آمد.

دراین مراسم از زحمات آقایان محمدعزیز رحیم زاده،مرتضی کریمی،فاتح فتح الهی،نصیر حسینی،محمدمیرزامرادی،ایرج جودان وخانم فرانک گرگانی بااهدای لوح تقدیر وهدایایی تقدیر گردید.

نمونه  
 نمونه
 نمونه