تودیع و معارفه ریس شبکه بهداشت و درمان جوانرود

 مراسم تودیع و معارفه ریس شبکه بهداشت جوانرود  در روز 4مهر ماه با حضور دکتر نیکبخت ریاست دانشگاه ،آقای دانیالی مسوول حراست دانشگاه ،امام جمعه،مسولین ادارات شهر جوانرود و کارشناسان ستادی برگزار گردید .در این مراسم ابتدا دکتر نیکبخت با تشکر اززحمات آقایان دکتر منصور خزاعی و ایوب نادری سرپرستان قبلی شبکه برای آقای دکتر لطفی سرپرست جدید شبکه آرزوی موفقیت نمود

بعداز ایشان دکتر خزاعی و آقای نادری نیز گزارشی از مدتی که  تصدی پست ریاست شبکه  برعهده داشتند ،ارایه نمودند .

دکتر فریبرز لطفی ریاست جدید شبکه نیز  از اهداف و خواسته های خود از ادارات سطح شهر و پرسنل شبکه مطالبی را بیان نمودند و  درپایان نیز هدایایی از طرف ریاست دانشگاه به روسای پیشن شبکه تقدیم و حکم ریاست دکتر لطفی نیز به ایشان واگذار کردید