آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1394

عنوانتاریخ انتشار
برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازسوءمصرف مواد ۱ بهمن ۱۳۹۴
کسب ارزشیابی درجه یک کشوری توسط بیمارستان حضرت رسول(ص)شهرستان جوانرود ۳۰ دی ۱۳۹۴
همایش پیاده رویی به مناسبت بسیج ملی کاهش مصرف قند،نمک وچربی ۲۹ دی ۱۳۹۴
خریدتجهیزات آزمایشگاهی جهت واحدآزمایشگاه بیمارستان حضرت رسول(ص)شهرستان جوانرود ۲۶ دی ۱۳۹۴
برگزاری کارگاه آموزشی اعتیاد ومضرات مصرف مکملهای غیرمجازورزشی ۲۳ دی ۱۳۹۴
برگزاری کلاس آموزشی برای صنف رستورانها وکبابیهای سطح شهرجوانرود ۲۲ دی ۱۳۹۴
برگزاری کمیته بهره وری شبکه بهداشت ودرمان ۲۰ دی ۱۳۹۴
برگزاری کلاس آموزشی جهت صنف کارگاههای قنادی ۱۵ دی ۱۳۹۴
جلسه تیم کارشناسی ۱۳ دی ۱۳۹۴
برگزاری کارگاه یک روزه تغذیه کودکان زیر5سال ویژه مربیان مهدکودک ۱۲ دی ۱۳۹۴
دیدارجمعی ازپاسداران تیپ انصارالرسول(ص)جوانرودبامسؤل حراست شبکه بهداشت ودرمان جوانرود ۱۰ دی ۱۳۹۴
حضورهمکاران بهداشت ودرمان درمراسم گرامی داشت سالروز9دی ۹ دی ۱۳۹۴
'گشت مشترک مرکزبهداشت جوانرود وادارات ذیربط ازاماکن عرضه موادغذایی ۷ دی ۱۳۹۴
برگزاری همایش یک روزه تغذیه صحیح باکاهش مصرف نمک،قندوچربی ۷ دی ۱۳۹۴
برگزاری کارگاه دوروزه سلامت میانسالان ۵ دی ۱۳۹۴
کشف وضبط داروی غیرمجازوممنوع درعطاری فروشیهای سطح شهرجوانرود ۳ دی ۱۳۹۴