آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1394

عنوانتاریخ انتشار
پیام تبریک دکترمنوچهری ریاست شبکه به مناسبت فرارسیدن عیدسعیدقربان ۱ مهر ۱۳۹۴
برگزاری جلسه تأ ثیر بیماریهای زمینه ای برپیامد بارداری وزایمان ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
معرفی آقای علی یاراحمدی بعنوان مسؤل خدمات مرکزبهداشت ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
واگذاری تجهیزات به بیمارستان حضرت رسول(ص)جوانرود ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
واگذاری بخش زایشگاه بیمارستان حضرت رسول(ص)جهت تعمیروبازسازی به پیمانکار ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
بازدید ازمناطق روستایی بانی لوان ،قلعه جی ودولتا ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
بازدیدازروستای بانی لوان توسط کارشناسان مرکزبهداشت ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
جلسه ارتقا کمیت وکیفیت مراقبتهای پیش ازبارداری ۹ شهریور ۱۳۹۴
گزارش 3مورد مشکوک به هپاتیتA ۷ شهریور ۱۳۹۴
جلسه ماهیانه تیم کارشناسی ۵ شهریور ۱۳۹۴
معرفی کارمندان نمونه بهداشت ودرمان جوانرود به مناسبت هفته دولت ۴ شهریور ۱۳۹۴
تجلیل ازدکترپاداش بازنشسته مرکزبهداشت شهرستان به مناسبت هفته دولت ۴ شهریور ۱۳۹۴
گزارش تصویری ازافتتاحیه های بهداشت ودرمان شهرستان جوانرود ۳ شهریور ۱۳۹۴
تقدیرازپزشکان محترم به مناسبت روزپزشک ۳ شهریور ۱۳۹۴
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از محل احداث سی تی اسکن بیمارستان حضرت رسول (ص) ۳ شهریور ۱۳۹۴
تبریک ریاست جمعیت هلال احمر جوانرودبه مناسبت روزپزشک ۳ شهریور ۱۳۹۴
افتتاح پروژه های بهداشت ودرمان جوانروددراولین روزازهفته دولت ۲ شهریور ۱۳۹۴